Oznamy

LETNÁ PREVÁDZKA

V prevádzke budú od 01.07.2022 – 29.07.2022 nasledovné materské školy:

1. Materská škola – Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo
2. Materská škola s VJM, Lipová 2, Štúrovo

Deti zahlásené na leto budú prerozdelené podľa kapacitných podmienok príslušnej materskej školy. Informácie o zaradení detí na niektorú MŠ Vám podajú triedne učiteľky do 15.06.2022.

Všetky poplatky:

– stravné na základe vydanej poštovej poukážky a
– školné 20,- € okrem predškolákov
je potrebné uhradiť do 24.06.2022.


ROZLÚČKOVÉ SLÁVNOSTI


Milé mamičky, staré mamy, babičky, srdečne Vás pozývame na krátky kultúrny program z príležitosti “Dňa matiek”, ktorý sa uskutoční o 15.00 hod. nasledovne:

03.05.2022 v triede BAMBI
04.05.2022 v triedach VEVERIČKA a TILINKÓ
05.05.2022 v triedach LIENKA, NAPOCSKA, SOVIČKA a                                              VČIELKA


 


ZMENA!

Rodičovské združenie pre slovenské triedy sa uskutoční v náhradnom termíne: 28.03.2022 v pondelok o 16.30 hod. v triede Lienka


Rodičovské združenie pre rodičov budúcich prváčikov:

23.03.2022 o 16.30 hod. v triede LIENKA – pre slovenské triedy 
24.03.2022 o 16.30 hod. v triede NAPOCSKA
pre maďarské triedy 


Deti z triedy Veverička môžu nastúpiť do MŠ 01.03.2022, utorok.

Zmeny od 26.02.2022

Nová bezpríznakovosť: Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Ruší sa režim OP – vstup do budovy je umožnený bez obmedzenia s povinnosťou nosenia respirátora

Ruší sa karanténa detí/triedy v prípade kontaktu s pozitívnym dieťaťom.


Nástup detí do MŠ z triedy Včielka bude možný po ukončení 5-dňovej karantény t. j. v utorok 22.02.2022 a detí z triedy Sovička v stredu 23.02.2022.


Tlačivá platné od 04.02.2022:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Výnimka z karantény

Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu


Nástup detí do MŠ z triedy Bambi a Včielka bude možný po ukončení 10-dňovej karantény t. j. v pondelok 31.01.2022


Nástup detí do MŠ z triedy Lienka a Napocska bude možný po ukončení 10-dňovej karantény t. j. v utorok 25.01.2022


Nástup s vopred nahlásenými deťmi začína v stredu 05.01.2022.

Naďalej pokračuje vstup do budovy v režime OP.

Zmeny v poplatkoch od 01.01.2022:
Stravné – zvyšuje sa na 1,45 €/deň, platí sa prevodom na účet ŠJ:
SK32 0200 0000 0016 3629 6251
alebo poštovou poukážkou

Školné10,00 € sa bude platiť prevodom na bankový účet MŠ:
SK15 0200 0000 0042 4317 4855
alebo
poštovou poukážkou, ktorú Vám odovzdajú triedne učiteľky v januári.

Podrobnosti o platbe Vám budú sprostredkované po nástupe detí do MŠ v januári. Prosíme rodičov, ktorým deti ešte nenastúpia do MŠ v januári ale platia školné, aby sa skontaktovali s triednymi učiteľkami ohľadne pokynov potrebných k vykonaniu platby.

Všetky poplatky sa hradia najneskôr do 20-eho v danom mesiaci a to stravné mesiac vopred a školné za príslušný mesiac. 

 
Usmernenie MŠVVaŠ SR o vstupe cudzích osôb do priestorov MŠ:

https://www.minedu.sk/data/att/21329.pdf

 

Oznamujeme rodičom, že od 29.11.2021 – pondelok, na základe pokynov v školskom semafore je vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný).
Ostatným osobám je vstup zakázaný! 

Osoba kompletne zaočkovaná je osoba: 
a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),
b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), 
c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Osoba prekonaná:
po prekonaní ochorenia covid v období pred nie viac ako 180 dňami, potvrdený RT-PCR testom 

 Pri vstupe do budovy sa budú kontrolovať potvrdenia o očkovaní alebo prekonaní, ktoré môžu byť v digitálnej (telefón) alebo v papierovej forme.

Do MŠ môže prísť každé dieťa, ale do budovy môže vstúpiť len osoba s Covid preukazom o očkovaní/prekonaní. Osoba, ktorá má zákaz vstupu do budovy môže odovzdať svoje dieťa poverenej službukonajúcej osobe pri vchode.

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti”

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


Nástup detí do MŠ z triedy Lienka, Veverička, Napocska a Bambi bude možný po ukončení 10-dňovej karantény t. j. v utorok 23.11.2021


Od 25.10.2021 okres Nové Zámky prechádza do červenej fázy, čo znamená, že v priestoroch MŠ bude povinný respirátor namiesto rúška.


Triedne rodičovské združenia:

Včielka – 06.09.2021 o 16.00 hod.
Tilinkó – 07.09.2021 o 16.00 hod.
Lienka – 08.09.2021 o 16.00 hod.
Sovička – 08.09.2021 o 16.00 hod.
Napocska – 09.09.2021 o 16.00 hod.

 

 

seperator