Oznamy

Usmernenie MŠVVaŠ SR o vstupe cudzích osôb do priestorov MŠ:

https://www.minedu.sk/data/att/21329.pdf

 

Oznamujeme rodičom, že od 29.11.2021 – pondelok, na základe pokynov v školskom semafóre je vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný).
Ostatným osobám je vstup zakázaný! 

Osoba kompletne zaočkovaná je osoba: 
a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),
b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), 
c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Osoba prekonaná:
po prekonaní ochorenia covid v období pred nie viac ako 180 dňami, potvrdený RT-PCR testom 

 Pri vstupe do budovy sa budú kontrolovať potvrdenia o očkovaní alebo prekonaní, ktoré môžu byť v digitálnej (telefón) alebo v papierovej forme.

Do MŠ môže prísť každé dieťa, ale do budovy môže vstúpiť len osoba s Covid preukazom o očkovaní/prekonaní. Osoba, ktorá má zákaz vstupu do budovy môže odovzdať svoje dieťa poverenej službukonajúcej osobe pri vchode.

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti”

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


Nástup detí do MŠ z triedy Lienka, Veverička, Napocska a Bambi bude možný po ukončení 10-dňovej karantény t. j. v utorok 23.11.2021


Od 25.10.2021 okres Nové Zámky prechádza do červenej fázy, čo znamená, že v priestoroch MŠ bude povinný respirátor namiesto rúška.


Triedne rodičovské združenia:

Včielka – 06.09.2021 o 16.00 hod.
Tilinkó – 07.09.2021 o 16.00 hod.
Lienka – 08.09.2021 o 16.00 hod.
Sovička – 08.09.2021 o 16.00 hod.
Napocska – 09.09.2021 o 16.00 hod.

 

 

seperator