Oznamy

Všetkým našim detičkám a rodičom prajeme krásne leto a veľa pekných zážitkov!!!

Začíname 02.09.2020


Letná prevádzka od 01.07.2020 do 31.07.2020:

Materská škola – Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo

Prevádzka MŠ: 07.00 hod. – 16.00 hod.

Prosíme pre deti zabezpečiť posteľné prádlo, uterák a rúško.


ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA OD 15.JÚNA 2020

Na základe dobrovoľnosti môžu nastúpiť všetky deti do MŠ

  1. Čas prevádzky sa mení od 06.30 hod. do 16.30 hod.
  2. Školné pre deti, ktoré nastúpia od 15.06.2020 bude 5,- € (na základe rozhodnutia zriaďovateľa)

Nové pokyny pre všetkých zákonných zástupcov (prosím prečítať): NOVÉ POKYNY PRE RODIČOV

PRE DETI, KTORÉ NASTUPUJÚ 15.06.2020 – stiahnuť a odovzdať tlačivo pri prvom nástupe: Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia


VCHOD DO MŠ UŽ CEZ HLAVNÚ BRÁNU

ZMENA!
Doplňujúce informácie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z 28.05.2020 

Hodnota telesnej teploty, pri ktorej dieťa nebude môcť byť prijaté do kolektívu
je
37,0°C a vyššie.


Oznamujeme zákonným zástupcom, že predbežný záujem o dochádzku detí v júni bol značne prekročený nad stanovený limit v jednej triede (15 detí).

S prihliadnutím na všetky rizikové faktory nákazy koronavírusom, v júni budeme prevádzkovať 5 tried a pristúpili sme k výberu podľa doporučených kritérií vlády SR, to znamená, že do MŠ môžu nastúpiť len deti rodičov v prvej línii, deti pracujúcich rodičov, školopovinné deti a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Triedne pani učiteľky budú kontaktovať všetkých rodičov, ktorí prejavili záujem o dochádzku v júni

Pokyny pre zákonných zástupcov (prosím prečítať): POKYNY PRE RODIČOV

Prevádzka MŠ od 07.30 hod. do 16.30 hod.
Dokumenty potrebné pri nástupe 1. júna (môžete stiahnuť alebo Vám ráno p. uč. odovzdajú):

Stiahnuť a odovzdať pri prvom nástupe:
Vyhlásenie o tom že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia

Stiahnuť a podpísané odovzdať každé ráno – ranný filter
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa


 

Spustenie prevádzky MŠ od 1. júna 2020

Materská škola bude otvorená od 1. júna 2020 za prísnych hygienických podmienok a kritérií určených ministerstvom školstva.

Momentálne sa robí prieskum záujmu zákonných zástupcov o návštevu detí v materskej škole v priebehu mesiaca jún.

Prednostne sa budú prijímať deti zdravotníkov, policajtov, hasičov, ozbrojených síl, deti pedagogických a odborných zamestnancov, deti, ktoré majú od 1. septembra plniť povinnú školskú dochádzku, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, najviac však 15 detí v jednej triede. 

Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre materské školy

Link: https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/2999403786807144/

Pokyny zriaďovateľa: pokyn zriaďovateľa

Ďalšie informácie a pokyny k nástupu do MŠ budú postupne zverejňované.


 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať – až dodatočne.

Vstupy do budovy budú regulované, vyžaduje sa ochrana tváre a rúk. Prosíme doniesť vlastné pero. Vstup do budovy bude zabezpečený z ulice Vörösmartyho cez veľkú bránu smerom rovno po úzkom chodníku do dočasnej kancelárie.

Rodičia majú možnosť zapísať si dieťa do materskej školy podľa vlastného výberu.

Žiadosť je možné podať aj stiahnutím žiadosti z webovej stránky tu, vyplnením a nasledovným doručením:

  • poštou na adresu: Materská škola – Óvoda, Bartókova 38, 943 01 Štúrovo, alebo
  • elektronickou formou – emailom na: [email protected]

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať
e-mailom: [email protected]


AKTIVITY PRE PRÁCU S DEŤMI/JÁTSZUNK OTTHON

Vzdelávacie video pre deti KORONAVÍRUS COVID-19:

https://www.youtube.com/watch?v=QKKsXAW7pcI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1_OuJmmM1cIBuMjfakT5Y5BwqrwnJ56u-EsvdyJ2jcBUKNtrF2fZ60AXQ

https://vimeo.com/397775390?ref=fb-share&fbclid=IwAR3Xl5PZMF08AMw-u_px43rIov70RDiTv66uv8GRN_eAzyT7JWhzFFmLADU

Aktuálne básničky:

ČAROVNÉ RÚŠKO

Dve gumičky za ušká, noštek, ústa do rúška.
Mám zakrytú pusinku,stále vidím maminku.
Usmieva sa očami, svet sfarebnel rúškami.
Keď kráčame spoločne, môžme dýchať bezpečne.
Noštek mám vždy schovaný, usmievam sa očami.
Všetky deti, dospelí,rúškami opekneli.
Robia to pre babičku,dedka, tetu, sestričku.
Rúškom druhých chránime, veď predsa sa ľúbime!

ČISTÉ RUKY

Ruky si vodou namočím, mydlo do dlane vytlačím.
S rukou v ruke šúchaním z mydla penu urobím.
Vymydlím si chrbty dlaní dlaňami,
vymydlím aj priestor medzi prstami.
Do seba si ruky zovriem, mydlo si pod nechty votriem.
Rukou palec uchopím, krúžením ho vymydlím.
Prsty do hruštičky dám,stred dlaní si vyšúcham.
Potom znovu krúžením, zápästie si vymydlím.
Namydlené ruky pod teplou vodou opláchnem a do sucha papierovou utierkou ich utriem.

Ponuka na domáce hry:

Hry pre deti – Jašenica – epizóda 1:
https://www.youtube.com/watch?v=rGae4_QPr9Q
Hry pre deti – Jašenica – epizóda 2:
https://www.youtube.com/watch?v=ab_0Lq2RO_Y&t=19s
Hry pre deti – Jašenica – epizóda 3 (lano):
https://www.youtube.com/watch?v=sq-ZkD4Vkf0
Hry pre deti – Jašenica – epizóda 4 (zmyslové hry):
https://www.youtube.com/watch?v=0vTbcr1f64o&t=903s
Hry pre deti – Jašenica – epizóda 5 (lopty a loptičky):

https://www.youtube.com/watch?v=nziWG89pyio

Maďarský portál pre deti:
https://egyszervolt.hu/

Gyermekdalok:
https://www.youtube.com/channel/UCA6DqXAoqLLFo2ZnjuFQVKw

Feladatlapok:
https://iskolas-leszek.webnode.hu/letoltheto-konyvek/
https://www.okoskaland.com/copy-of-tanulasmodszertan
https://eletszepitok.hu/fejleszto-feladatlapok-ovisoknak/

Učebné videá:
https://www.youtube.com/watch?v=tntnkeeDwqE&list=PLZmnJHGe2R_WzlmZvKaE6qAeo6IKdelKJ

https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc

Náučné rozprávky:
http://sk.sheeplive.eu/

Inšpirácie na tvorivé práce:
http://krokotak.com/

Detské pesničky:
https://www.youtube.com/watch?v=p-tx12qMJV0&list=PLr8291p0hPQngg1mtZxpFhE-xl7rKbOCo

Niečo pre tancujúce nôžky:
https://www.youtube.com/watch?v=njtweHbEv6c&list=PL4rMSQXpsciTBKiu9M8ib1a6VE25VfDxl

Rozprávky na počúvanie:
https://www.veselerozpravky.sk/rozpravky-na-pocuvanie/

Maľovánky/kifestők:
https://detskeomalovanky.sk/?utm_source=nasedeticky&utm_medium=hlavnemenu&utm_campaign=promo

https://eduworld.sk/cd/redakcia/3800/kreslenie-pre-najmensich-krok-za-krokom?fbclid=IwAR0yV9lH0qaoagzEPsRnZmwYxHdPlCbD0KKFGl5xPpitrboiIhgmfVcJbX0

https://www.kifesto.eu/index.php

PRACOVNÉ ZOŠITY/MUNKAFÜZETEK

Domáce zvieratá:
https://prosolutions.sk/wp-content/uploads/2020/03/E-book-Dom%C3%A1ce-zvieratk%C3%A1.pdf

Plošné tvary:
https://prosolutions.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozn%C3%A1%C5%A1-plo%C5%A1n%C3%A9-tvary-ebook.pdf

Hráme sa s písmenami:
https://prosolutions.sk/wp-content/uploads/2018/09/Hr%C3%A1me-sa-s-p%C3%ADsmenami-SEPTEMBER.pdf

Jarná záhradka:
https://prosolutions.sk/wp-content/uploads/2020/03/E-book-Jarn%C3%A1-z%C3%A1hradka.pdf

Životný cyklus motýľa:
https://prosolutions.sk/wp-content/uploads/2018/05/e-book-ProSolutions-%C5%BDivotn%C3%BD-cyklus-mot%C3%BD%C4%BEa.pdf


Ohľadne spôsobu zápisu detí do MŠ na školský rok 2020/2021 Vám podáme konkrétne informácie v neskorších dňoch.


Na základe opatrenia ministerstva školstva zo dňa 24.03.2020
od 30.03.2020 materská škola zostáva zatvorená až do odvolania.

Opatrenia ministerstva školstva.docx

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 1.pdf


Ošetrovné a nemocenské pre zatváranie škôl v súvislosti s koronavírusom vybavíte bez návštevy lekára a Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-ziadat-socialnu-poistovnu-o-davku-osetrovne-pre-koronavirus–postup-pre-telefonicky-a-mailovy-kontakt/48411s68354c

https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-vyzyva–o-osetrovne-ziadajte-mailom-a-postou-/48411s68357c


Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Usmernenie ministerky školstva.pdf


Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu


Rozhodnutie ÚVZ SR – verejná vyhláška o nových opatreniach ohľadne šírenia koronavírusu z 09.03.2020


Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia koronavirusu.pdf



Srdečne pozývame všetky deti a rodičov na náš “Detský maškarný ples”, ktorý sa uskutoční v piatok 07.februára 2020 o 15.00 hod.  v kultúrnom dome.
V ten deň je materská škola otvorená do 12.00 hod. vrátane obeda.

Vstupné: dospelí 3 €
               deti zdarma

               Tombola 2€ – je zabezpečená pre všetky naše deti,                                          ktoré sa zúčastnia maškarného plesu
Poplatky sa hradia v kultúrnom dome

Tešíme sa na Vás!


Stretneme sa opäť 08.01.2020



Predvianočný čas, ktorý je predzvesťou najkrajších sviatkov v roku sa nezadržateľne blíži, preto Vás srdečne pozývame na vianočné posedenie:

Slovenské triedy:
Bambi – 17.12.2019 o 15.00 hod.
Lienka – 19.12.2019 o 15.00 hod.
Včielka – 18.12.2019 o 15.00 hod.

Maďarské triedy:
Mókus
– 17.12.2019 o 15.00 hod.
Napocska
-18.12. 2019 o 15.00 hod.
Tilinkó –
17.12.2019 o 15.00 hod.


 


V rámci mesiaca “Úcta k starším” pozývame našich starých rodičov na tvorivé dielne:

Slovenské triedy:

Trieda Bambi – 22.10.2019 o 15.00 hod.
Trieda Lienka – 23.10.2019 o 08.30 hod.
Trieda Včielka – 23.10.2019 o 08.30 hod.

Maďarské triedy:

Trieda Mókus – 25.10.2019 o 15.00 hod.
Trieda Tilinkó – 22.10.2019 o 08.30 hod.
Trieda Napocska – 24.10.2019 o 08.30 hod.



Termíny triednych rodičovských združení:

Slovenské triedy
Bambi – 03.09.2019 o 15.30 hod.
Lienka – 04.09.2019 o 15.30 hod.
Včielka – 10.09.2019 o 15.30 hod.

Maďarské triedy
Napocska – 04.09.2019 o 16.00 hod.
Mókus – 05.09.2019 o 15.30 hod.
Tilinkó – 06.09.2019 o 15.30 hod.


Oznamujeme Váženým rodičom, že kvôli rekonštrukčným prácam na hospodárskej budove sa kancelária riaditeľky a vedúcej školskej jedálne prechodne nachádza v pavilóne “A” na prízemí (vchod hlavnými dverami vpravo rovno).

Dočasné kontaktné telefónne číslo na riaditeľku a vedúcu ŠJ: 036/7511 677

Nový školský rok začíname 2. septembra 2019. Vchod do MŠ zostáva malou bránou a hlavnými dverami na pergole. Kvôli pokračujúcim stavebným prácam v MŠ, Vás prosíme o zvýšenú opatrnosť.

Ďakujeme za pochopenie!

 

 seperator