Oznamy

Letná prevádzka

01.07.2021 – 31.07.2021 – Bartókova 38, Štúrovo

Na základe počtu prihlásených detí materská škola bude prevádzkovať 4 triedy, otvorený bude pavilón A a C.
V jednotlivých triedach budú deti vekovo zmiešané.

Materská škola z technických príčin
BUDE ZATVORENÁ 26.07., 27.07. a 28.07.2021

Školné aj stravné na leto je potrebné zaplatiť najneskôr do 25.06.2021.
Ústrižok vyplateného šeku alebo potvrdenie o prevode platby bankingom prosíme odovzdať triednym učiteľkám
do 25.06.2021.

Rozlúčkové slávnosti predškolákov:

                             22.06.2021 o 14.30 hod. – trieda Napocska
23.06.2021 o 14.00 hod. – trieda Tilinkó
24.06.2021 o 14.30 hod. – trieda Lienka
25.06.2021 o 14.30 hod.- trieda Včielka

Rozlúčkové slávnosti sa uskutočnia s dodržaním hygienických opatrení (dezinfekcia rúk, rúško).


Pondelok 03.05.2021

Od pondelka 03.05.2021 sa zákonní zástupcovia detí nemusia preukazovať 7 dňovým negatívnym testom na ochorenie Covid 19.
Naďalej je nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

Zákonní zástupcovia od pondelka pri prvom nástupe detí do MŠ musia odovzdať písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti:
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


Zmeny od pondelka 19.04.2021

1. V interiéri MŠ sa môže používať na prekrytie horných dýchacích ciest miesto respirátorov aj rúško.

2. Pre vstup do školských zariadení naďalej platí, že sa zákonní zástupcovia musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní.

3. Pre vstup do interiéru MŠ platia nasledovné výnimky:
– bez testu dieťa do 10 rokov
– bez testu osoba nad 65 rokov
– osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad alebo sa vie preukázať, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu (zákonní zástupcovia, ktorí už v predchádzajúcich mesiacoch odovzdali tento doklad a uplynula im doba 3 mesiace sa nemusia testovať, tento doklad im bude platiť ďalšie 3 mesiace, a ostatným sa automaticky predlžuje na 180 dní)
– osoba zaočkovaná:
a) druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer/Moderna) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
b) prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) prvou dávkou akejkoľvek registrovanej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

Naďalej platí, že 7 dňové negatívne testy sa budú dokladovať s čestným vyhlásením.
Od pondelka sa budú dokladovať aj potvrdenia o zaočkovanosti zákonných zástupcov.


ZÁPIS DO MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom, že zápis detí do materskej školy

pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

v dňoch 20. a 21. mája od 8.00 – 16.00 hod.

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.
Žiadosť si môžete stiahnuť aj z webovej stránky:
https://msbartokova.parkany.sk/sk/prijimanie-deti/ a podať aj online formou emailom na adresu: [email protected]

Vstup do budovy po dezinfekcii rúk, len s ochranným rúškom FFP2, odporúčame používať rukavice a doniesť vlastné pero.


Čestné vyhlásenie

stiahnuť, vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám každých 7 dní po testovaní s vyznačením posledného dátumu testovania, priložiť kópiu negatívneho testu alebo potvrdenie o výnimke z testovania


Prevádzka od 22.03.2021 (pondelok)

pre všetky deti, zákonný zástupca musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní

 


Aj tento rok Vás chceme poprosiť, aby ste prispeli 2% (3%) zo svojich daní a tým pomohli našim/vašim deťom navštevujúce našu materskú školu.

VYHLÁSENIE na poukázanie 2% dane

POTVRDENIE o zaplatení dane


  PREVÁDZKA OD 03.03.2021 (streda)

predškolská dochádzka bude umožnená pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne   

Vyžaduje sa potvrdenie od zamestnávateľa a negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní s aktuálnymi platnými výnimkami


 PREVÁDZKA MŠ začína 02.03.2021 (utorok)

Nástup s negatívnym testom zákonných zástupcov s aktuálnymi platnými výnimkami


nariadenie primátora č.7

nariadenie primátora č.6

nariadenie primátora č.3

nariadenie primátora č.2


Materská škola – Óvoda dňa 7. a 8. januára 2021  NEBUDE v prevádzke.
Začíname 11.01.2021

 


Stretneme sa 07.01.2021


 

 


Na základe aktuálneho opatrenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu z 27.októbra 2020 Vám oznamujeme, že materská škola bude počas jesenných školských prázdnin v dňoch 30. októbra a 2. novembra v prevádzke. 


Aktualizovaný manuál opatrení pre materské školy 23.10.2020
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/


Ako začíname školský rok 2020/2021

Pokyny pre všetkých zákonných zástupcov (prosím prečítať):
POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Deti s podozrením na akútne ochorenia alebo s príznakmi infekcie dýchacích ciest (NIELEN NA COVID-19),
nebudú prijaté do materskej školy!

PRI PRVOM NÁSTUPE JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ 2 VYPLNENÉ TLAČIVÁ:
(stiahnuť a odovzdať, alebo ráno pri nástupe vypln):

ZMENA! aktualizované
1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

2.Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre materské školy, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021:
https://www.minedu.sk/materske-skoly/

 


Všetkým našim detičkám a rodičom prajeme krásne leto a veľa pekných zážitkov!!!

Začíname 02.09.2020


 seperator