Oznamy

 

Všetkým našim detičkám a rodičom prajeme krásne leto plné slnka, pohody a zážitkov!

kolektív MŠ

Stretneme sa 2. septembra 2019


Letná prevádzka od 01.07.2019 do 27.07.2019 

sa uskutoční na Materskej škole s VJM, Lipová č. 2, Štúrovo

Prevádzka na MŠ: 07.00 hod. – 16.30 hod.
Zoberte si so sebou: prezuvky, pyžamo, uterák a prádlo


 

 

 seperator