Oznamy


Srdečne pozývame všetky deti a rodičov na náš “Detský maškarný ples”, ktorý sa uskutoční v piatok 07.februára 2020 o 15.00 hod.  v kultúrnom dome.
V ten deň je materská škola otvorená do 12.00 hod. vrátane obeda.

Vstupné: dospelí 3 €
               deti zdarma

               Tombola 2€ – je zabezpečená pre všetky naše deti,                                          ktoré sa zúčastnia maškarného plesu
Poplatky sa hradia v kultúrnom dome

Tešíme sa na Vás!


Stretneme sa opäť 08.01.2020Predvianočný čas, ktorý je predzvesťou najkrajších sviatkov v roku sa nezadržateľne blíži, preto Vás srdečne pozývame na vianočné posedenie:

Slovenské triedy:
Bambi – 17.12.2019 o 15.00 hod.
Lienka – 19.12.2019 o 15.00 hod.
Včielka – 18.12.2019 o 15.00 hod.

Maďarské triedy:
Mókus
– 17.12.2019 o 15.00 hod.
Napocska
-18.12. 2019 o 15.00 hod.
Tilinkó –
17.12.2019 o 15.00 hod.


 


V rámci mesiaca “Úcta k starším” pozývame našich starých rodičov na tvorivé dielne:

Slovenské triedy:

Trieda Bambi – 22.10.2019 o 15.00 hod.
Trieda Lienka – 23.10.2019 o 08.30 hod.
Trieda Včielka – 23.10.2019 o 08.30 hod.

Maďarské triedy:

Trieda Mókus – 25.10.2019 o 15.00 hod.
Trieda Tilinkó – 22.10.2019 o 08.30 hod.
Trieda Napocska – 24.10.2019 o 08.30 hod.Termíny triednych rodičovských združení:

Slovenské triedy
Bambi – 03.09.2019 o 15.30 hod.
Lienka – 04.09.2019 o 15.30 hod.
Včielka – 10.09.2019 o 15.30 hod.

Maďarské triedy
Napocska – 04.09.2019 o 16.00 hod.
Mókus – 05.09.2019 o 15.30 hod.
Tilinkó – 06.09.2019 o 15.30 hod.


Oznamujeme Váženým rodičom, že kvôli rekonštrukčným prácam na hospodárskej budove sa kancelária riaditeľky a vedúcej školskej jedálne prechodne nachádza v pavilóne “A” na prízemí (vchod hlavnými dverami vpravo rovno).

Dočasné kontaktné telefónne číslo na riaditeľku a vedúcu ŠJ: 036/7511 677

Nový školský rok začíname 2. septembra 2019. Vchod do MŠ zostáva malou bránou a hlavnými dverami na pergole. Kvôli pokračujúcim stavebným prácam v MŠ, Vás prosíme o zvýšenú opatrnosť.

Ďakujeme za pochopenie!

 

 seperator