Oznamy

                PREVÁDZKA OD 03.03.2021 (streda)

predškolská dochádzka bude umožnená pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne   

Vyžaduje sa potvrdenie od zamestnávateľa a negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní s aktuálnymi platnými výnimkami


 PREVÁDZKA MŠ začína 02.03.2021 (utorok)

Nástup s negatívnym testom zákonných zástupcov s aktuálnymi platnými výnimkami


nariadenie primátora č.7

nariadenie primátora č.6

nariadenie primátora č.3

nariadenie primátora č.2


Materská škola – Óvoda dňa 7. a 8. januára 2021  NEBUDE v prevádzke.
Začíname 11.01.2021

 


Stretneme sa 07.01.2021


 

 


Na základe aktuálneho opatrenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu z 27.októbra 2020 Vám oznamujeme, že materská škola bude počas jesenných školských prázdnin v dňoch 30. októbra a 2. novembra v prevádzke. 


Aktualizovaný manuál opatrení pre materské školy 23.10.2020
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/


Ako začíname školský rok 2020/2021

Pokyny pre všetkých zákonných zástupcov (prosím prečítať):
POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Deti s podozrením na akútne ochorenia alebo s príznakmi infekcie dýchacích ciest (NIELEN NA COVID-19),
nebudú prijaté do materskej školy!

PRI PRVOM NÁSTUPE JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ 2 VYPLNENÉ TLAČIVÁ:
(stiahnuť a odovzdať, alebo ráno pri nástupe vypln):

ZMENA! aktualizované
1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

2.Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre materské školy, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021:
https://www.minedu.sk/materske-skoly/

 


Všetkým našim detičkám a rodičom prajeme krásne leto a veľa pekných zážitkov!!!

Začíname 02.09.2020


 seperator