Včielka

Triedne učiteľky:

Veronika Benefiová
Bc. Petronella Schürgerová
Renata Filakovská, riad. MŠ

Trieda: 4 – 6 ročné deti

Počet detí: 22


AKCIE, PODUJATIA:

Týždeň zdravia

Európsky týždeň mobility