Sovička

Triedne učiteľky:

Mgr. Emília Šándorová
Csilla Matusová

Trieda: 4 – 5 ročné deti

Počet detí: 14 detí

Interný projekt:
“Škola podporujúca zdravie”
Škola podporujúce zdravie je projekt iniciovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou – úradovňou pre Európu, Komisiou európskych spoločenstiev a Radou Európy. Na našej materskej škole sa projekt realizuje od 1.9.1995/MŠ je držiteľom Certifikátu MŠ SR. Projekt vychádza z podmienok daného regiónu a našej materskej školy. Jednotlivé kroky sa prelínajú celým pobytom detí v materskej škole a celým obsahom edukačného procesu.

Ciele projektu a úlohy sú rozpracované do nasledovných okruhov:
– správne stravovanie
– telesné zdravie
– psychické zdravie
– sociálne zdravie
– environmentálne cítenie


AKCIE, PODUJATIA

Deň matiek

Stavanie mája

Veľká noc v MŠ

Deň Micimacka

Návšteva knižnice

21.03.2022 – Ponožkový deň

Maškarný ples

Vianočná nálada

Mikuláš

4.november – Deň MŠ

Hallowen v MŠ

Deň srdca

Týždeň zdravia

Prvý deň