Sovička

Triedne učiteľky:

 

Trieda: 4 – 6 ročné deti

Počet detí: 

Interný projekt:
“Škola podporujúca zdravie”
Škola podporujúce zdravie je projekt iniciovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou – úradovňou pre Európu, Komisiou európskych spoločenstiev a Radou Európy. Na našej materskej škole sa projekt realizuje od 1.9.1995/MŠ je držiteľom Certifikátu MŠ SR. Projekt vychádza z podmienok daného regiónu a našej materskej školy. Jednotlivé kroky sa prelínajú celým pobytom detí v materskej škole a celým obsahom edukačného procesu.

Ciele projektu a úlohy sú rozpracované do nasledovných okruhov:
– správne stravovanie
– telesné zdravie
– psychické zdravie
– sociálne zdravie
– environmentálne cítenie


AKCIE, PODUJATIA