Tilinkó

Óvodapedagógusok: 

Zuzana Szűcsová
Bc. Silvia Bitter

Osztály: 4 – 6 éves gyerekek

Gyermekek létszáma
21                          

Osztály projekt:

1. „Ľudové tradície, zvyky a remeslá”/ „Néphagyományőrzés”
– a néphagyományok ápolásával tiszteletet ébresztünk múltunk értékei és a szülőföldünk      iránt, melyek beépülhetnek a gyermekeink személyiségébe és végigkísérik őket az életükön át.
A gyermekek a népi játékokkal,néphagyományokkal életkorunknak megfelelően ismerkednek. A játékokban az óvónők is szerepet vállalnak az együttjátszás öröméért. A mondókák, találós kérdések, népmesék a kisgyermeki gondolkodást, tapasztalatszerzést szolgálják. A népi játékok dramatikusak, a gyermekek számára könnyen elsajátíthatóak. Megismerkedünk tánclépésekkel, különböző népi hangszerekkel.

Szakkörok:
Rajz
– a szakkör célja fejleszteni a gyermekek rajzolási tehetségét, aktívan fejleszteni saját képességeiket hasonló érdeklődésű baráti körben és pozitív érdeklődést teremteni a képzőművészethez és az alkotó tevékenységhez. Megismertetni a gyermekeket a sokfajta rajzolási anyagokkal és technikákkal. A szakkör tevékenysége arra fókuszál, hogy a rajzolás lekösse a gyermekeket, esztétikai érzékelés és alkotó aktivitás örömét, megelégedést váltson ki náluk. 
Angol
– az angol szakkor célja a pozitív hozzáállás kialakítása az idegen nyelvhez. Feladata megismertetni a gyermekekkel az angol nyelv alapjait énekek, versek, mondókák, didaktikus és mozgásos játékok formájában. Játékos formában elsajátítanak különféle témájú alapismereteket, bővítik a szőkincsüket, megtanulnak egyszerű fogalmakat, mondatbeli összefüggéseket képek alapján és szituációs játékok segítségével.
Kis furulyások
– gyerekeknél a cél, hogy megismerkedjenek a hangszerrel, annak alapvető kezelési módjaival, egyszerű ritmus- és dallamvariációkat végeznek. Hogy a tanulás ne legyen olyan száraz, az évkör ünnepeinek népdalain keresztül sajátíthatják el az ismereteket. Hangsúlyt fektetün a zenei anyanyelvük megalapozására, ápolására, a ritmus, -és hallásfejlesztésre, zenei képességek és készségek fejlesztésére.


RENDEZVÉNYEK:

Heti projekt

Heti projekt – A mesék világában


Jelmezbál

Mikulás

Heti projekt

Halloween est

Idősek napja

Az egészséges életmód hete

Heti projekt – közlekedés

Első nap az oviban