Beiratkozás

Beíratkozás az óvodába:

Az óvodai beíratkozás időpontját a fenntartó határozza meg (május hónapban történik), de van lehetőség iskolaév közben is a beíratásra.

Az óvodai beíratkozáshoz szükséges dokumentumok (az igazgatónőnél):
a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény, amelyhez csatolni kell gyermekorvos által kiállított, a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást a kötelező oltásokról szóló információval, Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a törvényes képviselő  az érintett pedagógiai szakszolgálati intézmény szakvéleményét is csatolja a kérelemhez.

A törvényes képviselő a kérelmet benyújthatja a következő módon:
1. személyesen az igazgatónő irodájában
2. e-mailben (beszkennelve): [email protected] – címre
3. futárral, postai úton: MŠ – Óvoda, Bartókova 38, 943 01 Štúrovo – címre
4. az épület bejáratánál lévő postaládába behelyezve
5. az óvoda E0006572294 számú közületi elektronikus postaládájába juttatott elektronikus beadvány útján (www.slovensko.sk)

GYERMEKEK FELVÉTELE

1. Kötelező óvodai nevelésben való részvétel (5 éves kortól)

2021. január 1-jétől kötelezővé vált annak a gyermeknek az óvodai nevelésben való részvétele, aki folyó év augusztus 31. napjáig betölti az 5. életévét. Ha a gyermek hatéves korának betöltése után sem érte el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda igazgatója dönthet az óvoda kötelező óvodai nevelésének folytatásáról.

Az újonnan felvett 5 éves gyermek abban az óvodában teljesíti az óvodakötelezettségét, amelynek vonzáskörzetében bejelentett lakóhellyel rendelkezik, kivéve, ha a törvényes képviselő másik óvodát választ. Azt, hogy a gyermek, melyik óvodát látogathatja a 2/2021-es sz. Általános érvényű rendelet alapján a város önkormányzata határozzta meg.

A következő utcák tartoznak az óvodánk vonzáskörzetébe:
Balassiho ulica, Bartókova ulica, Komenského ulica, Kossuthova ulica, Krátka ulica, Mierová ulica, Na Boží kopec, Na vyhliadke, Narcisová ulica, Nová ulica, Novocintorínska ulica, Štefániková ulica, Smetanova ulica, Svätoplukova ulica, Továrenská ulica, Ul. F. Rákócziho, Ul. kozmonautov, Ul. Mateja Bela, Vörösmartyho ulica, Želiarsky svah

A többi 5 éves gyermekek, akik számára az óvodai nevelés kötelező, és óvodánkat látogatják, tovább folytathatják az óvodánkban a látogatást.

 Az óvoda igazgatója felmentést adhat a  kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:
– ha a gyermek egészségi állapota ezt indokolja,

– a törvényes képviselő kérelme alapján

 Azon gyermekek szülőjének kötelezettségei, akik számára az óvodai nevelés kötelező:
– kötelező a gyermeket az óvodaba beíratni
– a törvényes képviselő köteles minden hiányzást igazolni

Ha a törvényes képviselő figyelmen kívül hagyja feladatait és nem igazolja a több mint 5 napos hiányzást az adott hónapban, az óvoda igazgatója értesíti a várost/települést, amelyben a gyermek állandó lakhellyel rendelkezik, valamint a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

Az óvodába való felvételi sorrend:

1. gyermekek, akik számára kötelező az óvodai oktatás – nevelés és az óvoda         vonzáskörzetébe tartoznak
2. gyermekek, akik számára az óvodai oktatás – nevelés kötelező, és nem az óvoda vonzáskörzetébe tartoznak
3. gyermekek, akik folytatják a kötelező óvodai oktatást és nevelést
4. az 5 év alatti gyermekek a törvényes képviselők kérvénye alapján

A törvényes képviselők fokozott érdeklődése esetén a további felvétel sorrendje: 
 5 évesnél fiatalabb gyermekek 
•  gyermekotthonban bírósági hatállyal elhelyezett gyermekek
  gyermekek, akiknek az idősebb testvérei látogatják vagy látogatták az óvodánkat
• 4. életévüket betöltött gyermekek
• 3. életévüket betöltött gyermekek 

2.A gyermek felvétele az óvodai oktatásba (3-4 éveseknek)

Az óvodát általában 3 éves kortól látogathatják a gyermekek. Kivételes esetben felvehetők a 3 éven aluli gyermek is, ha az óvoda részéről biztosítottak az anyagi, személyzeti és más feltételek, valamint, ha az óvoda kapacitása megengedi.

Mire a gyermek óvodába kerül, ágy- és szobatisztasági, illetve önálló étkezési készséggel kell rendelkeznie (ne legyen pelenkája, cumija, tudjon kanállal enni és pohárból inni).

Mit hozzanak magukkal:

névvel és akasztóval ellátott kis törülközőt
– 30 x 40 cm kispárnát
– pizsamát névvel ellátva
– váltóruhát, váltócipőt (nem belépő)
– higiéniai kellékek (toalett papír, szalvéta, szappan, papírzsebkendő)
– a nagycsoportosok részére tornaruha az osztálypedagógus utasítása szerint

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

TANDÍJ, ÉTKEZÉSI DÍJ

A törvényes képviselő köteles rendszeresen fizetni a tandíjat és az étkezést, legkésőbb folyó hó 20-ig.
Tandíj – 14 €/hó  – az adott hónapra
Étkezési térítési díj – 1,70 €/nap + 2,00 euró rezsikötségek
                                    0,30 €/nap + 2,00 euró rezsikötségek, gyermekeknek akik
                                    az óvoda utolsó évfolyamát látogatják, vagy a gyermek
                                    családja szociális támogatásban részesül, vagy individuális                                       (egyéni) oktatásban részt vevő gyermekek számára
                                   – előre egy hónapra fizetendő

Óvodai költségtérítést nem kell fizetni azon gyermek után
– akinek egy éve van hátra a tankötelezettség megkezdéséig,
– akinek a törvényes képviselője okirattal igazolja az óvoda igazgatójának, hogy szociális segélyben és kiegészítő segélyezésben részesül,
– aki bírósági döntés alapján lett elhelyezve az óvodában.

seperator