Beiratkozás

Beíratkozás az óvodába:

Az óvodai beíratkozás időpontját a fenntartó határozza meg (május hónapban történik), de van lehetőség iskolaév közben is a beíratásra.

Az óvodai beíratkozáshoz szükséges dokumentumok (az igazgatónőnél):
a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény, amelyhez csatolni kell gyermekorvos által kiállított, a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást a kötelező oltásokról szóló információval, Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a törvényes képviselő  az érintett pedagógiai szakszolgálati intézmény szakvéleményét is csatolja a kérelemhez.

A törvényes képviselő a kérelmet benyújthatja a következő módon:
1. személyesen az igazgatónő irodájában
2. e-mailben (beszkennelve): [email protected] – címre
3. futárral, postai úton: MŠ – Óvoda, Bartókova 38, 943 01 Štúrovo – címre
4. az épület bejáratánál lévő postaládába behelyezve
5. az óvoda E0006572294 számú közületi elektronikus postaládájába juttatott elektronikus beadvány útján (www.slovensko.sk)

GYERMEKEK FELVÉTELE

1. Kötelező óvodai nevelésben való részvétel (5 éves kortól)

2021. január 1-jétől kötelezővé vált annak a gyermeknek az óvodai nevelésben való részvétele, aki folyó év augusztus 31. napjáig betölti az 5. életévét. Ha a gyermek hatéves korának betöltése után sem érte el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda igazgatója dönthet az óvoda kötelező óvodai nevelésének folytatásáról.

Az újonnan felvett 5 éves gyermek abban az óvodában teljesíti az óvodakötelezettségét, amelynek körzetében lakik, kivéve, ha a törvényes képviselő másik óvodát választ. Azt, hogy a gyermek, melyik óvodát látogathatja a város/település önkormányzata határozza meg a gyermek állandó lakhelye alapján.

A többi 5 éves gyermekek, akik számára az óvodai nevelés kötelező, és óvodánkat látogatják, tovább folytathatják az óvodánkban a látogatást.

 Az óvoda igazgatója felmentést adhat a  kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:
– ha a gyermek egészségi állapota ezt indokolja,
– a törvényes képviselő kérelme alapján

 Azon gyermekek szülőjének kötelezettségei, akik számára az óvodai nevelés kötelező:
– kötelező a gyermeket az óvodaba beíratni
– a törvényes képviselő köteles minden hiányzást igazolni

Ha a törvényes képviselő figyelmen kívül hagyja feladatait és nem igazolja a több mint 5 napos hiányzást az adott hónapban, az óvoda igazgatója értesíti a várost/települést, amelyben a gyermek állandó lakhellyel rendelkezik, valamint a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

2.A gyermek felvétele az óvodai oktatásba (3-4 éveseknek)

Az óvodát általában 3 éves kortól látogathatják a gyermekek. Kivételes esetben felvehetők a 3 éven aluli gyermek is, ha az óvoda részéről biztosítottak az anyagi, személyzeti és más feltételek, valamint, ha az óvoda kapacitása megengedi.

Az óvodába való felvételi sorrend:

1. gyermekek, akik számára kötelező az óvodai nevelés, az óvoda  vonzáskörzetéből
2. gyermekek, akik számára az óvodai nevelés kötelező, és nem az óvoda          vonzáskörzetéből származnak
3. ezt követően a fiatalabb gyermekek, akikre nem vonatkozik a vonzáskörzet        állandó lakóhely szerinti állapota
4. figyelembe vesszük azon gyermekeket, akiknek az idősebb testvérei látogatják    vagy látogatták az óvodánkat

Mire a gyermek óvodába kerül, ágy- és szobatisztasági, illetve önálló étkezési készséggel kell rendelkeznie (ne legyen pelenkája, cumija, tudjon kanállal enni és pohárból inni).

Mit hozzanak magukkal:

– névvel és akasztóval ellátott kis törülközőt
– 30 x 40 cm kispárnát
– pizsamát névvel ellátva
– váltóruhát, váltócipőt (nem belépő)
– higiéniai kellékek (toalett papír, szalvéta, szappan, papírzsebkendő)
– a nagycsoportosok részére tornaruha az osztálypedagógus utasítása szerint

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

TANDÍJ, ÉTKEZĚSI DÍJ

A törvényes képviselő köteles rendszeresen fizetni a tandíjat és az étkezést, legkésőbb folyó hó 20-ig.
Tandíj – 10 € / hó
Étkezési térítési díj – 1,37 € / hó
                                    0,07 € / hó azon szülőknek, akik állami támogatásban                                                                         részesülnek

Óvodai költségtérítést nem kell fizetni azon gyermek után
– akinek egy éve van hátra a tankötelezettség megkezdéséig,
– akinek a törvényes képviselője okirattal igazolja az óvoda igazgatójának, hogy szociális segélyben és kiegészítő segélyezésben részesül,
– aki bírósági döntés alapján lett elhelyezve az óvodában.

seperator