Beiratkozás

AZ ÓVODAI FELVÉTELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás joga. Az óvodai felvétel időpontját a fenntartó határozza meg (május hónapban történik), de van lehetőség iskolaév közben is a beíratásra.
Az óvodába felvételt nyernek rendszerint a 3 és 6 év közötti gyermekek. Kivételes esetben felvételt nyerhet a 2. életévét betöltött gyermek, ha az óvoda részéről biztosítottak az anyagi, személyzeti és más feltételek, valamint ha az óvoda kapacitása megengedi. A beiratkozás napján az érdeklődő szülőknek és gyermekeiknek lehetőséget biztosítunk nyílt napra, mely keretében megismerkedhetnek az óvodával, a pedagógusokkal.

Az óvodai felvételhez szükséges dokumentumok (az igazgatónőnél):
gyermekorvosi igazolás (a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolás)
– a gyermek törvényes képviselője által kitöltött óvodai kérvény 
Abban az esetben, ha a gyermek speciális nevelést igényel, akkor szükséges az írásos kérelemhez csatolni az illetékes nevelési és prevenciós tanácsadó szakvéleményét is.

BEIRATKOZÁSNÁL KÉRJÜK, JELENJENEK MEG A GYERMEKKEL!

Az óvodai felvételnél előnyben részesül:

  • az a gyermek, amely abban az évben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
  • az a gyermek akinek a testvére/i az óvodánkba jár/nak, illetve járt/ak,
  • a tanköteles kort elért gyermek iskolai halasztás-kérelem esetében (az iskolahalasztásról szóló határozatot a törvényes képviselő rendszerint április 15–ig köteles átadni az óvoda igazgatójának)

    Mire a gyermek óvodába kerül ágy- és szobatisztasági, 
    illetve ékezési készséggel rendelkezzen (ne legyen pelenkája, cumija, tudjon kanállal enni és pohárból inni).

Mit hozzanak magukkal:

– névvel és akasztóval ellátot kis törülközőt
– 30 x 40 cm kispárnát
– pizsamát névvel allátva
– váltoruhát, váltócipőt (nem belépő)
– higiénia kellékek (toalett papír, szalvéta, szappan, papírzsebkendő, gyümölcstea)
– a nagycsoportosok részére tornaruha az osztálytanító néni utasítása szerint

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Jelentkezési-lap-magyar-csoportba

Jelentkezési-lap-szlovák-csoportba

A tandíj és az étkezés fizetése az adott hónap 20-ig történik

Tandíj – 10 € az osztálytanítónőknél fizetendő igazolás ellenébe
Étkezési térítési díj  – 1,37 € kiadott csekken fizetendő/internetbankig

seperator