Beiratkozás

Beíratkozás az óvodába:

Az óvodai beíratkozás időpontját a fenntartó határozza meg (május hónapban történik), de van lehetőség iskolaév közben is a beíratásra.

Az óvodai beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény, amelyhez csatolni kell gyermekorvos által kiállított, a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást a kötelező oltásokról szóló információval, Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a törvényes képviselő  az érintett pedagógiai szakszolgálati intézmény szakvéleményét is csatolja a kérelemhez.

A törvényes képviselő a kérelmet benyújthatja a következő módon:
1. személyesen az igazgatónő irodájában
2. e-mailben (beszkennelve): [email protected] – címre
3. futárral, postai úton: MŠ – Óvoda, Bartókova 38, 943 01 Štúrovo – címre
4. az épület bejáratánál lévő postaládába behelyezve
5. az óvoda E0006572294 számú közületi elektronikus postaládájába juttatott elektronikus beadvány útján (www.slovensko.sk)

GYERMEKEK FELVÉTELE

1. A gyermek felvétele az óvodai oktatásba (2 éves kortól)

A 2024/2025-ös tanévtől kivételesen már 2 éves kortól is fogadunk gyermekeket.
A 3 éven aluli gyermekek óvodai látogatásának feltételeit és szabályait, az óvodavezetővel való személyes megbeszéles alapján egyénileg határozzuk meg.

2. A gyermek felvétele az óvodai oktatásba (3-4 éveseknek)

Az óvodát általában 3 éves kortól látogathatják a gyermekek.
5 éven aluli gyermekek esetében nem meghatározott a vonzáskörzet alapján óvodát választani.

Mire a gyermek óvodába kerül, ágy- és szobatisztasági, illetve önálló étkezési készséggel kell rendelkeznie (ne legyen pelenkája, cumija, tudjon kanállal enni és pohárból inni).

3. Kötelező óvodai nevelésben való részvétel (5 éves kortól)

Az óvoda látogatása kötelező azon gyermekek számára, akik folyó év augusztus 31. napjáig betöltik az 5. életévüket. Ha a gyermek hatéves korának betöltése után sem érte el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda igazgatója dönthet az óvoda kötelező óvodai nevelésének folytatásáról.

Az újonnan felvett 5 éves gyermek abban az óvodában teljesíti az óvodakötelezettségét, amelynek vonzáskörzetében bejelentett lakóhellyel rendelkezik, kivéve, ha a törvényes képviselő másik óvodát választ. Azt, hogy a gyermek, melyik óvodát látogathatja a 2/2021-es sz. Általános érvényű rendelet alapján a város önkormányzata határozzta meg.

A következő utcák tartoznak az óvodánk vonzáskörzetébe:
Balassiho ulica, Bartókova ulica, Komenského ulica, Kossuthova ulica, Krátka ulica, Mierová ulica, Na Boží kopec, Na vyhliadke, Narcisová ulica, Nová ulica, Novocintorínska ulica, Štefániková ulica, Smetanova ulica, Svätoplukova ulica, Továrenská ulica, Ul. F. Rákócziho, Ul. kozmonautov, Ul. Mateja Bela, Vörösmartyho ulica, Želiarsky svah

A többi 5 éves gyermekek, akik számára az óvodai nevelés kötelező, és óvodánkat látogatják, tovább folytathatják az óvodánkban a látogatást.

Azon gyermekek szülőjének kötelezettségei, akik számára az óvodai nevelés kötelező:
– kötelező a gyermeket az óvodaba beíratni
– a törvényes képviselő köteles minden hiányzást igazolni

Az óvodába való felvételi sorrend:

1. Előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik számára kötelező az óvodai
    nevelés – oktatás és augusztus 31-ig betöltik az 5. életévüket:
     a) állandó lakhelyük Párkány – az óvoda vonzáskörzetébe tartoznak
     b) gyermekek, akiket a párkányi Gyermek- és Családközpontban helyeztek el, és           nincs szabad férőhely a körzeti óvodában
     c) Párkány városában állandó lakóhellyel nem rendelkező gyermekek
     d) gyermekek akik egyéni oktatás formájában teljesítik a kötelező óvodai                     nevelést – oktatást
2. Gyermekek, akik folytatják a kötelező óvodai nevelést – oktatást (betöltötték a      6. életévüket, de nem iskolaérettek)
     a) állandó lakhelyük Párkány
     b) Párkány városában állandó lakóhellyel nem rendelkező gyermekek
3. A 2024/2025-ös tanévtől
     a) felvételi joggal (nem kötelességgel) rendelkező gyermekek, akik folyó év                 augusztus 31-ig betöltik a 4. életévüket és állándó lakhellyel rendelkeznek               Párkány városában
     b) felvételi joggal (nem kötelességgel) rendelkező gyermekek, akik folyó év                 augusztus 31-ig betöltik a 4. életévüket és nem rendelkeznek állándó                       lakhellyel Párkány városában
4. Harmadik életévüket betöltött gyermekek
5. 2,5 életévüket betöltött gyermekek
6. Második életévüket betöltött gyermekek, ha a szülők munkaviszonyban vannak
7. További második életévüket betöltött gyermekek, az óvoda által meghatározott      követelményei szerint

Mit hozzanak magukkal:
– akasztóval ellátot kis törülközőt, fésűt
– pizsamát
– váltóruhát (alsónemű mindenre számítva, udvari öltözék)
– váltócipőt – szintén megjelölve (ne legyen belépő)
– higéniai kellékek (toalett papír, szalvéta, szappan, papírzsebkendő, gyümölcstea) –   a mennyiséget az óvonők adják meg
– tornaruha az osztálytanítónő utasítása szerint
– nagycsoportosok részére fogkrém, fogkefe
– gyerekeknek két éves kortól váltóruha, igény szerint pelenka, cumi, kedvenc játék

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – maďarská doc./Óvodai felvétel iránti kérelem

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – maďarská pdf./Óvodai felvétel iránti kérelem

TANDÍJ, ÉTKEZÉSI DÍJ

A törvényes képviselő köteles rendszeresen fizetni a tandíjat és az étkezést, legkésőbb folyó hó 20-ig.
Tandíj – 20 €/hó  – az adott hónapra
Étkezési térítési díj – 1,70 €/nap + 2,00 euró rezsikötségek
                                    0,30 €/nap + 2,00 euró rezsikötségek, gyermekeknek akik
                                    az óvoda utolsó évfolyamát látogatják, vagy a gyermek
                                    családja szociális támogatásban részesül, vagy individuális                                       (egyéni) oktatásban részt vevő gyermekek számára
                                   – előre egy hónapra fizetendő

Óvodai költségtérítést nem kell fizetni azon gyermek után
– akinek egy éve van hátra a tankötelezettség megkezdéséig,
– akinek a törvényes képviselője okirattal igazolja az óvoda igazgatójának, hogy           szociális segélyben és kiegészítő segélyezésben részesül,
– aki bírósági döntés alapján lett elhelyezve az óvodában.

seperator