Lienka

Triedne učiteľky:ASAM_5004 (2)

Beata Babincová
Csilla Matusová

 

Trieda: 4 – 6 ročné deti


Počet detí
:  20


AKCIE, PODUJATIA:

Týždeň zdravia

Európsky týždeň mobility