Podnety protispoločenskej činnosti

Zodpovedná osoba podľa zákona č.307/2014 Z.z.

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                Materská škola – Óvoda, Štúrovo
podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:
určenie osobitnej organizačnej zložky: ITAK s.r.o.
adresa: Baštová 38, 94501 Komárno
telefon: +421 905 223 001
e-mail: [email protected]

spôsoby podávania podnetov:
ústne do záznamu
písomne
elektronicky