Bambi

Óvodapedagógusok:

Jolana Vargová
Mgr. Brigita Harangozóová

Osztály: 3 – 4 éves gyerekek

Gyermekek létszáma: 22

Osztály projekt: 

Osztály program: 
„BOLDOG ÓVODA PROGRAM”
Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élményben gazdag feladatai, játékai, gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet, alakuljon a gyermekek pozitív orientációja. Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány 2012-ben indította el a Boldogságprogramot Bagdi Bella, a Boldogság Intézet vezetője kezdeményezésére. A program a pozitív pszichológia kutatásaira épült.

1. „Záhrada citov”/ „Érzelmeink kertje”

– célja, hogy a játék során a gyermek megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítsa a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat, a szocializáció, a társadalomba való beilleszkedés folyamatát. Megtanulja, a közös tevékenységek alkalmával, hogy hogyan viszonyuljon társaihoz, hogy elfogadottá és elfogadóvá válhasson. Alakul önértékelése, majd társértékelése. Az óvónők a nevelés folyamatában arra törekszenek, hogy a gyerekek önmagukat tudják értékelni, nemcsak teljesítményeiket, hanem tetteik helyességét vagy annak tévedéseit is, ezt követően pedig mások tetteit. Lehetőséget teremtenek a döntésre, választásra, dilemmázásra.
Feladataink:
– a gyerekek egyéni érdekeinek érvényesítése úgy, hogy a közösség, illetve mások érdekei ne sérüljenek
– erkölcsi, akarati tulajdonságok, szokás és normarendszer megalapozása, erősítése, fejlesztése a felnőttek modellállásával, helyzetteremtéssel
– a gyermekek érzelmi intelligenciájának minél magasabb szintre való eljuttatása annak érdekében, hogy intellektusuk is igazán jól működjön
– a különbözőségek elfogadására, tiszteletben tartására, természetesként kezelésére nevelés

 


RENDEZVÉNYEK

Heti projekt

Heti projekt – A mesék világában

Jelmezbál

Mikulás


Heti projekt

 

Halloween est

Idősek napja

Az egészséges életmód hete

Heti projekt – közlekedés

Első nap az oviban