Bambi

Óvodapedagógusok:

Jolana Vargová
Mgr. Brigita Harangozóová

Osztály: 3 – 4 éves gyerekek

Gyermekek létszáma: 20

Osztály projekt:

Osztály program: 
„BOLDOG ÓVODA PROGRAM”
Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élményben gazdag feladatai, játékai, gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet, alakuljon a gyermekek pozitív orientációja. Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány 2012-ben indította el a Boldogságprogramot Bagdi Bella, a Boldogság Intézet vezetője kezdeményezésére. A program a pozitív pszichológia kutatásaira épült.

1. „Záhrada citov”/ „Érzelmeink kertje”

– célja, hogy a játék során a gyermek megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítsa a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat, a szocializáció, a társadalomba való beilleszkedés folyamatát. Megtanulja, a közös tevékenységek alkalmával, hogy hogyan viszonyuljon társaihoz, hogy elfogadottá és elfogadóvá válhasson. Alakul önértékelése, majd társértékelése. Az óvónők a nevelés folyamatában arra törekszenek, hogy a gyerekek önmagukat tudják értékelni, nemcsak teljesítményeiket, hanem tetteik helyességét vagy annak tévedéseit is, ezt követően pedig mások tetteit. Lehetőséget teremtenek a döntésre, választásra, dilemmázásra.
Feladataink:
– a gyerekek egyéni érdekeinek érvényesítése úgy, hogy a közösség, illetve mások érdekei ne sérüljenek
– erkölcsi, akarati tulajdonságok, szokás és normarendszer megalapozása, erősítése, fejlesztése a felnőttek modellállásával, helyzetteremtéssel
– a gyermekek érzelmi intelligenciájának minél magasabb szintre való eljuttatása annak érdekében, hogy intellektusuk is igazán jól működjön
– a különbözőségek elfogadására, tiszteletben tartására, természetesként kezelésére nevelés

 


RENDEZVÉNYEK
A víz világnapja

no images were found

 

Karácsonyi ünnepség

no images were found

Mikulásvárás

no images were found


Advent kezdete

no images were found

Szlovákiai óvodák napja

no images were found

Halloween

Idősek napja 

no images were found

Az egészség hete

Első nap az oviban