2% z daní

Občianske združenie Raj našich detí

ČO SÚ TO 2%?

PRE NIEKOHO NIČ, PRE NÁS VEĽMI VEĽA…

 

 

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše.
Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu.
Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu materskú školu.

2% pre našu materskú školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí.

Všetky finančné prostriedky poukázané na účet občianskeho združenia budú určené výhradne v zmysle stanov občianskeho združenia na účely skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

Dovoľte aby sme Vás týmto poprosili a vyzvali aby ste prispeli 2% zo svojich daní a tým pomohli našim/vašim deťom navštevujúce našu materskú školu.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Názov:                              Občianske združenie Raj našich detí
Oficiálna skratka:             OZ Raj našich detí
Právna forma:                   Občianske združenie
Sídlo organizácie:             Materská škola – Óvoda, Bartókova 38, 943 01 Štúrovo
Identifikačné číslo (IČO):  42372127
Číslo účtu(Slsp) – IBAN:    SK6509000000005080010083

Potrebujete k tomu len 2 tlačivá:

  • POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI NA ROK 2018 (od zamestnávateľa)
  • VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2%-3% ZAPLATENEJ DANE (z materskej školy alebo môžete stiahnuť nižšie)

 

Obe tlačivá treba odovzdať na príslušnom daňovom úrade najneskôr do 30.04.2019 alebo ich môžete odovzdať triednym učiteľkám do 15.04.2019 a my ich za Vás zanesieme na daňový úrad.

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 eur.
3. VO VYHLÁSENÍ (nachádza sa na riaditeľstve MŠ, u triednych učiteliek alebo si môžete stiahnuť vyššie) uveďte základné údaje nášho OZ.
4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte na príslušnom daňovom úrade najneskôr do 30.04. alebo do 15.04. príslušného roka našim triednym učiteľkám.

Podrobnejšie info:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sám/sama

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za príslušný rok – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
2. Vypočítajte si 2%/3% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR.
3. Doplňte základné údaje nášho OZ.
4. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.03. príslušného roka) na príslušnom daňovom úrade.

Podrobnejšie info:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

Ak ste právnická osoba

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za príslušný rok sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
2. Vypočítajte si 1%/2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8 EUR.
3. Doplňte základné údaje nášho OZ.
4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.03.príslušného roka), na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok.

Podrobnejšie info:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

ĎAKUJEME VŠETKÝM FYZICKÝM OSOBÁM I PRÁVNICKÝM SUBJEKTOM, RODIČOM, STARÝM RODIČOM, PRIATEĽOM NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY, ZNÁMYM I NEZNÁMYM, ZA POSKYTNUTÉ 2% DANE Z PRÍJMU ZA KALENDÁRNY ROK 2018. FINANČNÉ PROSTRIEDKY BOLI POUŽITÉ NA VYNOVENIE PODLAHOVEJ KRYTINY NA SCHODISKU V PAVILÓNE C.