2% z daní

Občianske združenie Raj našich detí

ČO SÚ TO 2% (3%)?

PRE NIEKOHO NIČ, PRE NÁS VEĽMI VEĽA…

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše.
Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu.
Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu materskú školu.

2% (3%) pre našu materskú školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí.

Všetky finančné prostriedky poukázané na účet občianskeho združenia budú určené výhradne v zmysle stanov občianskeho združenia na účely skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

Dovoľte aby sme Vás týmto poprosili a vyzvali aby ste prispeli 2% (3%) zo svojich daní a tým pomohli našim/vašim deťom navštevujúce našu materskú školu.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Názov:                               Občianske združenie Raj našich detí
Oficiálna skratka:             OZ Raj našich detí
Právna forma:                   Občianske združenie
Sídlo organizácie:              Materská škola – Óvoda, Bartókova 38, 943 01 Štúrovo
Identifikačné číslo (IČO):  42372127
Číslo účtu(Slsp) – IBAN:    SK6509000000005080010083

Potrebujete k tomu len 2 tlačivá:

  1. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA  PREDCHÁDZAJÚCI KALENDÁRNY ROK (od zamestnávateľa)
  2. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% (3%) ZAPLATENEJ DANE (z materskej školy alebo môžete stiahnuť nižšie)

Obe tlačivá treba odovzdať na príslušnom daňovom úrade najneskôr do 30.04.  príslušného roka alebo ich môžete odovzdať triednym učiteľkám do 15.04. príslušného roka a my ich za Vás zanesieme na daňový úrad.

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec

1. Do 15.02. príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% (3%) zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 eur.
3. VO VYHLÁSENÍ (nachádza sa na riaditeľstve MŠ, u triednych učiteliek alebo si môžete stiahnuť vyššie) uveďte základné údaje nášho OZ.
4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte na príslušnom daňovom úrade najneskôr do 30.04. alebo do 15.04. príslušného roka našim triednym učiteľkám.

Podrobnejšie info:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sám/sama

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za príslušný rok – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
2. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR.
3. Doplňte základné údaje nášho OZ.
4. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.03. príslušného roka) na príslušnom daňovom úrade.

Podrobnejšie info:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

Ak ste právnická osoba

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za príslušný rok sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
2. Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8 EUR.
3. Doplňte základné údaje nášho OZ.
4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (31.03.príslušného roka), na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok.

Podrobnejšie info:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

ĎAKUJEME VŠETKÝM FYZICKÝM OSOBÁM I PRÁVNICKÝM SUBJEKTOM, RODIČOM, STARÝM RODIČOM, PRIATEĽOM NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY, ZNÁMYM I NEZNÁMYM, ZA POSKYTNUTÉ 2% (3%) DANE Z PRÍJMU.  ZA KALENDÁRNY ROK 2021 SME NEVYUŽILI NÁROK NA PODIEL ZAPLATENEJ DANE.