Napocska

Óvodapedagógusok:

 

Osztály: 4 – 6 éves gyerekek


Gyermekek létszáma
:
 

Osztály projekt:
“Stop ničeniu mojej prírody”/”Védjük meg a természetetet”
– a gyerekek nevelésében nagy hangsúlyt fektetünk környezetük megfigyelésére, megszerettetésére, megóvására. A külső világ tevékeny megismerése az óvodai nevelés egész folyamatában érvényesül. A környezeti nevelés folyamatában szerzik meg a gyermekek azokat a tapasztalatokat, amelyek később ismeretté, ismeretrendszerré, majd egész életre szóló tudássá válnak. A nevelés célja a szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek és készségek tudatos fejlesztése, amelyek elősegítik a természetes és az ember által épített, létrehozott környezettel, ott lévő értékekkel való harmonikus kapcsolatot, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a természet, és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését.

Szakkör:
Rajz
– a szakkör célja fejleszteni a gyermekek rajzolási tehetségét, aktívan fejleszteni saját képességeiket hasonló érdeklődésű baráti körben és pozitív érdeklődést teremteni a képzőművészethez és az alkotó tevékenységhez. Megismertetni a gyermekeket a sokfajta rajzolási anyagokkal és technikákkal. A szakkör tevékenysége arra fókuszál, hogy a rajzolás lekösse a gyermekeket, esztétikai érzékelés és alkotó aktivitás örömét, megelégedést váltson ki náluk. 
Angol
– az angol szakkor célja a pozitív hozzáállás kialakítása az idegen nyelvhez. Feladata megismertetni a gyermekekkel az angol nyelv alapjait énekek, versek, mondókák, didaktikus és mozgásos játékok formájában. Játékos formában elsajátítanak különféle témájú alapismereteket, bővítik a szőkincsüket, megtanulnak egyszerű fogalmakat, mondatbeli összefüggéseket képek alapján és szituációs játékok segítségével.


RENDEZVÉNYEK: