Napocska

Óvodapedagógusok:

Renáta Mészárosová
Zsófia Nemes

Osztály: 4 – 6 éves gyerekek


Gyermekek létszáma
:
22

Osztály projekt:

„Stop ničeniu mojej prírody”/”Védjük meg a természetetet”
– a gyerekek nevelésében nagy hangsúlyt fektetünk környezetük megfigyelésére, megszerettetésére, megóvására. A külső világ tevékeny megismerése az óvodai nevelés egész folyamatában érvényesül. A környezeti nevelés folyamatában szerzik meg a gyermekek azokat a tapasztalatokat, amelyek később ismeretté, ismeretrendszerré, majd egész életre szóló tudássá válnak. A nevelés célja a szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek és készségek tudatos fejlesztése, amelyek elősegítik a természetes és az ember által épített, létrehozott környezettel, ott lévő értékekkel való harmonikus kapcsolatot, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a természet, és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését.

Szakkör:

Színjátszó
– a szakkör célja, hogy a gyermekek foglalkozás során felfedezzék arcukat, képességeiket, megismerjék egymást. A színjátszás egy csoportjáték, a közösen eltöltött idő alatt a gyermekek megtanulhatják az együttműködést, egymásra figyelést, megismerkedhetnek az színjátszás világával és megtapasztalhatják a közös alkotás örömét. A színjátszó szakkör tevékenységében a játék, kézségfejlesztő gyakorlatok, érzékelést fejlesztő játékok, mozgásos játékok, relaxáció, népi játékok, éneklés, utánzó jékok kapnak szerepet.
Angol
– az angol szakkor célja a pozitív hozzáállás kialakítása az idegen nyelvhez. Feladata megismertetni a gyermekekkel az angol nyelv alapjait énekek, versek, mondókák, didaktikus és mozgásos játékok formájában. Játékos formában elsajátítanak különféle témájú alapismereteket, bővítik a szőkincsüket, megtanulnak egyszerű fogalmakat, mondatbeli összefüggéseket képek alapján és szituációs játékok segítségével.
Néptánc
A néptánc hat a gyermek lelkivilágára, ami népzenével párosulva egy nagyszerű fejlesztési lehetőség is egyben. A néptánc alkalmával a gyermekek felszabadultan érzik magukat. A szorongásukat, gátlásukat oldja. Komplex módon fejleszti a mozgáskultúrát, ritmusérzéket, figyelemkoncentrációt, szocializáció és erkölcsi normákat. A gyermekek megismerkedhetnek a ritmikus mozgással, a nemzetiségi népi kultúra alapjaival. Mindezt mondókákon, népdalokon, a saját hagyományunk természetes mozgásán alapuló ugrós táncon, valamin számtalan népi gyermekjátékokon keresztül.


RENDEZVÉNYEK:

Heti projekt

Heti projekt – A mesék világában


Jelmezbál

Hetiprojekt

 

Halloween est

Idősek napja 


Az egészséges életmód hete

Heti projekt – közlekedés


Első nap az oviban