Óvodánkról

Neveltjeinktől a Micimackó nevet kapott óvoda, a Bartók utca 38 szám alatt található, Párkány Teraszi nevű lakótelepén. Óvodánk a város által 2002-ben jogalanyisággal felruházott állami intézményként működik, amely 3 éves kortól egész napos nevelési – oktatást, 5 éves kortól pedig kötelező óvodai nevelési – oktatást biztosít. Tevékenységét 1981-ben, 4 óvodás és 2 bölcsödés gyermekcsoporttal kezdte, az akkor újonnan felépült lakótelepen.

2017-ben a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma az Integrált Regionális Operatív Program keretében jóváhagyta Párkány város által benyújtott, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránti kérelmét az óvoda infrastrukturális fejlesztésére, a meglévő épület kapacitásának növelésére. A felújjított óvoda új tanteremmel és tornateremmel bővült.

Óvodánknak jelenleg 7 oszálya van:
4 szlovák nyelvű csoport:
Veverička
Lienka
Včielka
Sovička

3 magyar nyelvű csoport:
Bambi
Napocska
Tilinkó

Az óvodai nevelést az iskolai oktatási programon keresztül 15 szakképzett pedagógus biztosítja. A munkájukat 12 intézményi alkalmazott segíti.

Óvodánk 1995-ben kapcsolódott be az „Egészséget támogató óvodák“ programjába és elnyerte az Iskolaügyi Minisztérium engedélyét is.
Óvodánk a szülőknek gazdag választási lehetőséget kínál gyermekeik képességeinek kibontakoztatásának érdekében különböző szakkörökben. Ezeknek a menete úgy van megszervezve, hogy ne sérüljön az óvodai tanterv folyamatos teljesítése. A foglalkozási körök – szakkörök kiegészítik, gazdagabbá teszik a gyermekek életét és mindennapjaikat az óvodában. A szakköröket a pedagógusok oktatják, valamint külső oktatók részvételével történik. A szakkörbe történő jelentekezés a törvényes képviselő írásos beleeggyezésével történik.
A pedagógiai gyakorlatban koruknak megfelelően alkalmazzuk a modern technika vívmányait, mint például a számítógép, internet, interaktív tábla használata, különös gondot fordítva a függőségi viszony kialakulásának megelőzésére. Együttműködünk a Szlovák Tannyelvű Alapiskolával, az Ady Endre Alapiskolával, a Liszt Ferencz Művészeti Alapiskolával, a városi intézményekkel, a gyermekfogászattal, a logopédussal és szükség esetén pszichológussal is.

seperator