Óvodánkról

Neveltjeinktől a Micimackó nevet kapott óvoda, a Bartók utca 38 szám alatt található, Párkány Teraszi nevű lakótelepén. Óvodánk a város által 2002-ben jogalanyisággal felruházott állami intézményként működik.Tevékenységét 1981-ben, 4 óvodás és 2 bölcsödés gyermekcsoporttal kezdte, az akkor újonnan felépült lakótelepen. Óvodánknak jelenleg 6 oszálya van.

3 szlovák oktatási nyelvű csoport:

  • Bambi 
  • Lienka 
  • Včielka 

3 magyar oktatási nyelvű csoport:

  • Mókus 
  • Napocska 
  • Tilinkó 

A hozzánk beíratott gyermekeket egésznapos nevelő-fejlesztő gondoskodásban részesítjük, háromtól hat éves korig, illetve a halasztást kapott iskolaköteleseket is. Az edukációs munkát 13 szakképzett pedagógus végzi. Az óvoda zökkenőmentes működését 10 intézményi alkalmazott biztosítja.

Az iskoláskor előtti képességfejlesztő munkánkat az állami oktatási programmal összhangban végezzük. Az óvoda oktatási programja:“Micimackóval a százholdas pagonyban”. 1995-ben óvodánk elnyerte az “Egészséges gyermekekért iskola certifikátumát (bizonyítvanyát). Óvodánk a szülőknek gazdag választási lehetőséget kínál gyermekeik képességeinek kibontakoztatásának érdekében különböző szakkörökben. A pedagógiai gyakorlatban koruknak megfelelően alkalmazzuk a modern technika vívmányait, mint például a számítógép, internet, interaktív tábla használata, különös gondot fordítva a függőségi viszony kialakulásának megelőzésére.

Együttműködünk a Városi Szabadidő Központtal, alapiskolákkal, Liszt Ferencz Művészeti Alapiskolával, városi intézményekkel, gyermekfogászattal, logopédussal és szükség esetén pszichológussal is.

 

seperator