Óvodai aktivitások

September:
– Európsky týždeň mobility/Európai Mobilitás Hét

Október:
– Týždeň zdravia/Egészséghét
– Deň srdca/Szívünk napja
– Deň úcty k starším/Idősek napja
– Halloweensky večierok/Halloween est

November:
– Deň materských škôl/ Óvodák napja

December:
– Mikuláš/Mikulás
– Vianočné tvorivé dielne/Karácsonyi bütykölde
– Vianočné posedenie/Karácsonyi műsor

Január:
– Zimné radovánky/Téli örömök

Február:
– Maškarný ples/Jelmezbál
– Farebný deň/A színek napja

Marec:
– Ponožkový deň/A felemás zokni napja
– Návšteva knižnice/Könyvtár látogatás
– Deň Micimacka/Micimackó napja

Apríl:
– Vynášanie Moreny/Kiszehajtás
– Zápis do ZŠ/Beiratkozás az iskolába
– Deň Zeme/ A Föld Napja
– Stavanie mája/Májusfa állítása

Máj:
– Deň Matiek/Anyák napja
– Akcia so záchranármi/Segélykérő szolgálatok megismerése
– Zápis do MŠ/Beiratkozás az óvodába

Jún:
– Deň detí/Gyermeknap
– Medzinárodný deň oceánov/Az óceánok Világnapja
– Rozlúčkové slávnosti/Ballagások