Étkezde

 
 
Online aplikáció a kijelentkezésre: https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
hogyan használjuk: útmutató
 

A gyermekek étkeztetése az óvodában

Az óvodai étrend minőségéért, mennyiségéért és a higiéniáért a konyhavezetőnő felel. Az étrend összeállítása megfelel a gyermek egészséges táplálkozásának. A gyermekek számára napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést biztosítunk. Laktózérzékenység esetén az eltérő étkezés megvalósítható. Ebben az esetben a  szülőnek  értesíteni kell a konyhavezetőnőt, illetve csatolni az orvosszakértői (nem gyermekorvos) véleményt is. A gyermek a család anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben is részesülhet. 

Kijelentekezés ill. bejelentkezés lehetőségei:

1. 036/7511 612 telefonszámon
2. személyesen az óvodai étkezde vezetőjének irodájában
3. online aplikáción keresztül (a bejelentkezéshez szükséges adatokat a szülők megkapják az első napon)

Kijelentkezni ill. bejelentkezni legkésőbb előző nap 14:00 óráig lehetséges. Ha a törvényes képviselő hiányzás esetén nem jelenti ki a gyermekét az étkezésről, köteles kifizetni az étkezési térítési díj teljes összegét azaz 1,45 eurót.

A térítési díj 1,45 € befizetése legkésőbb az adott hónap 20-ig esedékes banki átutalással az óvoda étkezde számlaszámára: SK32 0200 0000 0016 3629 6251 vagy postai utalvánnyal. Az étkezési díjat egy hónapra előre kell kifizetni azaz (januárban 20-ig a februári díjat fizetik, február 20-ig a márciusi díjat fizetik…)

A 2021/2022-es tanévtől az óvodát látogató gyermekek szülei jogosultak lesznek:

1. a gyermek után járó magasabb adóbónuszra – az alkalmazásban lévő szülők a gyermekeik számára nyújtott támogatott ebédek helyett magasabb adóbónuszra lesznek jogosultak 
Ezek a szülők a teljes összeget fizetik – 1,45€/nap.

2. az államilag támogatott ebédre (1,30€/nap) – erre az étkeztetési támogatásra azok a gyermekek jogosultak, akiknek szülei, illetve a gyermek gondozását ellátó természetes személy a gyermek által látogatott óvodába benyújtja:

az igazolást arról, hogy a gyermek olyan háztartásban él, amely anyagi szükséghelyzetben folyósított segélyt kap, (az igazolást a munka-, szociális és családügyi hivatal állítja ki)

vagy

az igazolást arról, hogy a gyermek olyan háztartásban él, amelynek jövedelme legfeljebb a létminimum összegének felel meg, ebben az esetben szükséges, hogy a szülő kitöltse a jövedelem-értékelési űrlapot („Formulár na posúdenie príjmu”-az űrlap átvehető az óvodában), mellékelje hozzá az elmúlt 6 hónap bevételeiről szóló igazolásokat, majd ezt vigye el a munka-, szociális és családügyi hivatalba, ahol jogosultság esetén egy igazolást állítanak ki a számára

vagy

a becsületbeli nyilatkozatot („Čestné vyhlásenie”), amelyben kijelentik, hogy nem igénylik az eltartott gyermek utáni adókedvezmény összegét (a nyialtkozat átvehető az óvodában). Figyelem! Ha igényli az éves adóbónuszt, akkor már nem tartozik ebbe a kategóriába). Olyan gyermekről van szó, akiknek esetében a szülő feltételezhetően nem jogosult a gyermek 6 tól 15 éves koráig járó magasabb adókedvezményre, mivel nincs keresete, pl. munkanélküli, nyugdíjas vagy gondozói járulékban részesülő szülők gyermekei, esetleg más.

Ezeknek a szülők az étkeztetésért 0,15€-val/nap kell hozzájárulni.

 

_tej