Étkezde

Online aplikáció a kijelentkezésre: https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
hogyan használjuk: útmutató
 

A gyermekek étkeztetése az óvodában

Az óvodai étrend minőségéért, mennyiségéért és a higiéniáért a konyhavezetőnő felel. Az étrend összeállítása megfelel a gyermek egészséges táplálkozásának. A gyermekek számára napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést biztosítunk. Laktózérzékenység esetén az eltérő étkezés megvalósítható. Ebben az esetben a  szülőnek  értesíteni kell a konyhavezetőnőt, illetve csatolni az orvosszakértői (nem gyermekorvos) véleményt is. A gyermek a család anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben is részesülhet. 

Kijelentekezés ill. bejelentkezés lehetőségei:

1. 036/7511 612 telefonszámon
2. személyesen az óvodai étkezde vezetőjének irodájában
3. online aplikáción keresztül (a bejelentkezéshez szükséges adatokat a szülők megkapják az első napon)

Kijelentkezni ill. bejelentkezni legkésőbb előző nap 14:00 óráig lehetséges. Ha a törvényes képviselő hiányzás esetén nem jelenti ki a gyermekét az étkezésről, köteles kifizetni az étkezési térítési díj teljes összegét azaz 1,70 eurót.

A térítési díj 1,70 € befizetése legkésőbb az adott hónap 20-ig esedékes banki átutalással az óvoda étkezde számlaszámára: SK32 0200 0000 0016 3629 6251 vagy postai utalvánnyal. Az étkezési díjat egy hónapra előre kell kifizetni azaz (januárban 20-ig a februári díjat fizetik, február 20-ig a márciusi díjat fizetik…)

Étkezési támogatás

2022. július 1-től az étkezési támogatás megszerzésének feltételeiről szóló törvény lépett érvénybe:

Étkezési támogatásra jogosultak:

1. az óvoda utolsó évfolyamába járó gyermekek,
– ahol a szülők dolgoznak, és ahol a háztartás egyetlen tagja sem igényelte az új adókedvezményt (70 €) annak igénybevételének elmulasztásáról szóló aláírt nyilatkozat alapján – Čestné vyhlásenie od 01.07.2022
– ahol a szülők nem dolgoznak (adókedvezményt nem igényelhetnek), ott automatikusan étkezési támogatásra jogosultak, de csak aláírt nyilatkozat alapján, amely szerint nem jogosultak az új adókedvezményre – Čestné vyhlásenie od 01.07.2022

Jogosultságról ill. nem jogosultságról szóló nyilatkozatot az óvoda étkezde vezetőjénél lehet alaírni.

2. olyan háztartásban élő gyermekek amely anyagi szükséghelyzetben folyósított segélyt kap,(az igazolást a munka-, szociális és családügyi hivatal állítja ki) vagy olyan háztartásban él, amelynek jövedelme legfeljebb a létminimum összegének felel meg, ebben az esetben szükséges, kitölteni a jövedelem-értékelési űrlapot – Formulár na posúdenie príjmu, amely átvehető a konyhavezetőnél is. Ezt az űrlapot és az elmúlt 6 hónap bevételeiről szóló igazolásokat fel kell mutatni a munka-, szociális és családügyi hivatalban, ahol a jogosultság megállapítása esetén kiállítanak egy igazolást a szülő számára.

Az étkezési támogatás 1,30 euró/nap. Az étkezési támogatás csak azokra a napokra jár, amikor a gyermek jelen van az óvodában.
Mivel az étkezési egység összege 1,70 euró/nap, az államilag támogatott ebéd pedig 1,30 euró/nap, a törvényes képviselőnek csak a különbözeti összeggel 0,40 euró/nap kell hozzájárulni.

E törvény alapján nem lehet új adókedvezmény összegét és az államilag támogatott ebédet is igényelni. Ha a gyermek törvényes képviselője az étkezési támogatás időtartama alatt új adókedvezményt igényel, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a óvoda étkezde vezetőjét. Hamis eskü alatt tett nyilatkozat esetén tisztában kell lennie a jogi következményekkel (csalás bűntette), és köteles lesz visszafizetni a gyermek számára biztosított étkezési támogatást.

 

_tej