Adója 2%-a

Občianske združenie Raj našich detí
Polgári társulás Raj našich detí

Tisztelt szülők, óvodabarátok,
segítsék óvodánk munkáját adójuk 2% (3%)-ával!

A törvény értelmében Önnek jogában áll felajánlani adója 2% (3%)-át a non-profit szervezeteknek.

Ez az „ajándék” Önnek nem kerül pénzbe,
hiszen az adót egyébként is be kell fizetni az államnak.
Segítségük számunkra a bizalom és a támogatás jele.

A befolyt összeget az oktató-nevelői munka javítására, valamint az óvoda felszerelésére fordítjuk, hogy minden gyermek számára örömteli, tartalmas óvodai életet biztosíthassunk.

Ha úgy dönt, hogy nekünk ajánlja adója 2%-3%-t, íme egy rövid útmutató a folyamatról, valamint a nyomtatvány:

ZÁKLADNÉ ÚDAJE (a fogadófél adatai)

Názov (megnevezés):                         Občianske združenie Raj našich detí
Oficiálna skratka (megnevezés rovidítése):  OZ Raj našich detí
Právna forma (a szövetség jogi formája):   Občianske združenie
Adresa sídla (székhelye):                    Materská škola – Óvoda, Bartókova
                                                                        38, 943 01 Štúrovo

Identifikačné číslo (azonosító szám) IČO:   42372127
Číslo účtu/SLSP (számlaszám)-IBAN:       SK6509000000005080010083

2 kitöltött nyomtatványra van szükség:

1. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA PREDCHÁDZAJÚCI KALENDÁRNY ROK (Igazolás a munkaviszonyból származó bevétel után befizetett adóról)

2. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% (3%) ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY (Nyilatkozat a jövedelemadó 2%-ának átutalásáról)

Mind a két kitöltött nyomtatványt szíveskedjenek leadni legkésőbb az adott naptári év április 30-ig, abba az adóhivatalba, ahová lakhelye szerint tartoznak, vagy az adott naptári év április 15-ig az óvodába és Önök helyett leadjuk az adóhivatalban.

Ha a felajánló fizikai személy és az éves jövedelemadó-elszámolását a munkaadója végzi

  1. Igazolást a munkaviszonyból származó bevétel után befizetett adóról (itt letölthető) a munkaadó adja ki. A munkaadó által kiállított igazolás tartalmazza a befizetett adó magasságát, amiből kiszámítható a 2% (3%)-os adórész, ez az összeg nem lehet kevesebb mint 3 €.
  2. Nyilatkozat a jövedelmadó 2% (3%)-ának átutalásáról átvehető az óvodában ill. itt letölthető.
  3. Ebben az esetben az adózó fél két darab kitöltött nyomtatványt ad le az adott naptári év április 30-ig, abba az adóhivatalba, ahová lakhelye szerint tartozik, vagy az óvodába az adott naptári év április 15-ig.

Ha a felajánló maga adja le az adóbevallást

  1. Ebben az esetben az adózó fizikai személynek a jövedelem-adója 2%(3%)-ának a felajánlását az adóbevallásán kell feltüntetnie.
  2. A fogadófél adatait és a felajánlott összeg magasságát (ez az összeg nem lehet alacsonyabb mint 3 € az erre megjelölt helyen pontosan meg kell határozni.
  3. Az adóbevallás leadási határideje az adott naptári év március 31. Csak abban az esetben lehetséges az adórész átutalása, ha az adó befizetése is megtörténik március 31-ig.
Ha a felajánló jogi személy

 

  1. Az adózó jogi személy a jövedelem-adójának 1% -2%-át felajánlhatja több fogadó fél részére is, csak a felajánlott összeg nem lehet alacsonyabb mint 8 €/fogadó fél.
  2. A jogi személyek szintén az adóbevalláson tüntetik fel, a fogadó felet a szükséges adatokkal (a fogadó fél pontos megnevezése, székhelye, jogi formája, azonosító száma/IČO) és a felajánlott összeg magasságát. A határidő az adott naptári év március 31. Csak abban az esetben utalható a felajánlott adórész, ha az adóbefizetés is megtörtént március 31-ig.

Köszönjük támogatását

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a 2022-es éves jövedelmükből befizetett adójuk 2 % (3%)-ával támogatták óvodánkat. Az összeget játszótéri elemek megvásárlására fordítottuk.