Aktivity v školskom roku 2023/2024

Kalendár pripravovaných akcií a podujatí

September
„Európsky týždeň mobility“ 
Október
Interný týždenný projekt: „Deti na cestách”
„Týždeň zdravia“ 
„Deň úcty k starším“ 
„Halloweensky večierok“
November 
Interný týždenný projekt: „Čarovné pastelky”
Návšteva soľnej jaskyne

December
„Mikuláš“ 
„Vianočný program“ 
Január
„Zimné radovánky“ – hry v snehu
 
Február
Návšteva soľnej jaskyne
„Maškarný ples“ 
Marec
Návšteva knižnice
 
Interný týždenný projekt: „Z rozprávky do rozprávky”

„S Micimackom v stoakrovom lese“ 
„Vynášanie Moreny“ 
Apríl 
Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy

„Stavanie Mája“ 
Máj
Interný týždenný projekt: Pohybom ku zdraviu”
„Deň Matiek“ 
Zápis detí do materskej školy 
Jún
„Medzinárodný deň detí“ 
„Škola v prírode“ 
„Rozlúčkové slávnosti“