Aktivity v školskom roku 2021/2022

September:
-Európsky týždeň mobility

Október:
– Týždeň zdravia
– Deň srdca
– Deň úcty k starším
– Halloweensky večierok

November:
– Deň materských škôl

December:
– Mikuláš
– Vianočné tvorivé dielne
– Vianočné posedenie

Január:
– Zimné radovánky

Február:
– Maškarný ples
– Farebný deň

Marec:
– Ponožkový deň
– Návšteva knižnice
– Deň Micimacka

Apríl:
– Vynášanie Moreny
– Zápis do ZŠ
– Deň Zeme
– Stavanie mája

Máj:
– Deň Matiek
– Akcia so záchranármi
– Zápis do MŠ

Jún:
– Deň detí
– Medzinárodný deň oceánov
– Rozlúčkové slávnosti