Aktivity v školskom roku 2017/2018 – Fotogaléria

Deň matiek

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Zlatá rybka

Deň matiek v Klube dôchodcov

Stavanie mája

Deň Zeme

Zdobenie kraslicového stromu

Detská olympiáda

Divadelné predstavenie pre slovenské triedy

Sokoliar v MŠ

Návšteva knižnice

Deň Micimacka

Medzinárodný týždeň priateľstva

Maškarný ples

Vianočné programy

Návšteva Mikuláša

Výzdoba adventného venca na pešej zóne

Divadielko Dúha v kultúrnom dome (Lienka, Včielka)

Halloween

Deň úcty k starším

Týždeň zdravej životosprávy

Európsky týždeň mobility

Vinobranie – tr. Tilinkó