Aktivity – Fotogaléria

Maškarný ples

Pantomíma

Predstavenie v Jókaiho divadle v Komárne pre maďarské triedy

Vianoce v klube dôchodcov

Vianočné programy

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže – 1. a 2. miesto

Navštívil nás Mikuláš

Návšteva maďarskej ZŠ

Svetový deň pozdravov

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v Bratislave – 2.miesto

Halloween

Mesiac úcty k starším

Vystúpenie v MsKS (slovenské triedy)

Sadenie stromu pre MŠ

Týždeň zdravia

Európsky týždeň mobility