Aktivity v školskom roku 2022/2023

Kalendár pripravovaných akcií a podujatí

September
 „Európsky týždeň mobility“ 
Október
 „Týždeň zdravia“ 
 „Deň úcty k starším“ 
 „Halloweensky večierok“
November 

 „Deň Materských škôl na Slovensku“ 
 „Zhotovenie a púšťanie šarkanov“ 
December
 Interný týždenný projekt: „Ľudové tradície“ 
 „Mikuláš“ 
 „Vianočný program“ 
 „Vianočné trhy“ predaj vianočných ozdôb 
Január
„Zimné radovánky“ – hry v snehu

„Výroba kŕmidiel pre vtáky“ 
Február
Interný týždenný projekt: „Prosociálna výchova“ 
„Maškarný ples“ 
Marec
Návšteva knižnice

„Svetový deň vody“ 
„S Micimackom v stoakrovom lese“ 
„Vynášanie Moreny“ 
apríl 
Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy

Interný týždenný projekt: „Environmentálna výchova“
„Stavanie Mája“ 
Máj
„Deň Matiek“ 
Zápis detí do materskej školy 
Jún
„Medzinárodný deň detí“ 
„Škola v prírode“ 
„Rozlúčkové slávnosti“