Tilinkó

Óvodapedagógusok: 

Zuzana Szűcsová
Bc. Silvia Bitter

Osztály: 4 – 6 éves gyerekek

Gyermekek létszáma
21                          

Osztály projekt:

1. „Ľudové tradície, zvyky a remeslá”/ „Néphagyományőrzés”
– a néphagyományok ápolásával tiszteletet ébresztünk múltunk értékei és a szülőföldünk      iránt, melyek beépülhetnek a gyermekeink személyiségébe és végigkísérik őket az életükön át.
A gyermekek a népi játékokkal,néphagyományokkal életkorunknak megfelelően ismerkednek. A játékokban az óvónők is szerepet vállalnak az együttjátszás öröméért. A mondókák, találós kérdések, népmesék a kisgyermeki gondolkodást, tapasztalatszerzést szolgálják. A népi játékok dramatikusak, a gyermekek számára könnyen elsajátíthatóak. Megismerkedünk tánclépésekkel, különböző népi hangszerekkel.

Szakkörok:
Rajz
– a szakkör célja fejleszteni a gyermekek rajzolási tehetségét, aktívan fejleszteni saját képességeiket hasonló érdeklődésű baráti körben és pozitív érdeklődést teremteni a képzőművészethez és az alkotó tevékenységhez. Megismertetni a gyermekeket a sokfajta rajzolási anyagokkal és technikákkal. A szakkör tevékenysége arra fókuszál, hogy a rajzolás lekösse a gyermekeket, esztétikai érzékelés és alkotó aktivitás örömét, megelégedést váltson ki náluk. 
Angol
– az angol szakkor célja a pozitív hozzáállás kialakítása az idegen nyelvhez. Feladata megismertetni a gyermekekkel az angol nyelv alapjait énekek, versek, mondókák, didaktikus és mozgásos játékok formájában. Játékos formában elsajátítanak különféle témájú alapismereteket, bővítik a szőkincsüket, megtanulnak egyszerű fogalmakat, mondatbeli összefüggéseket képek alapján és szituációs játékok segítségével.
Kis furulyások
– gyerekeknél a cél, hogy megismerkedjenek a hangszerrel, annak alapvető kezelési módjaival, egyszerű ritmus- és dallamvariációkat végeznek. Hogy a tanulás ne legyen olyan száraz, az évkör ünnepeinek népdalain keresztül sajátíthatják el az ismereteket. Hangsúlyt fektetün a zenei anyanyelvük megalapozására, ápolására, a ritmus, -és hallásfejlesztésre, zenei képességek és készségek fejlesztésére.


RENDEZVÉNYEK:

Heti projekt

no images were found

Heti projekt – A mesék világában


Jelmezbál

no images were found

Mikulás

no images were found

Heti projekt

no images were found

Halloween est

Idősek napja

no images were found

Az egészséges életmód hete

no images were found

Heti projekt – közlekedés

Első nap az oviban

no images were found