Napocska

Óvodapedagógusok:

Renáta Mészárosová
Zsófia Nemes

Osztály: 4 – 6 éves gyerekek


Gyermekek létszáma
:
22

Osztály projekt:

„Stop ničeniu mojej prírody”/”Védjük meg a természetetet”
– a gyerekek nevelésében nagy hangsúlyt fektetünk környezetük megfigyelésére, megszerettetésére, megóvására. A külső világ tevékeny megismerése az óvodai nevelés egész folyamatában érvényesül. A környezeti nevelés folyamatában szerzik meg a gyermekek azokat a tapasztalatokat, amelyek később ismeretté, ismeretrendszerré, majd egész életre szóló tudássá válnak. A nevelés célja a szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek és készségek tudatos fejlesztése, amelyek elősegítik a természetes és az ember által épített, létrehozott környezettel, ott lévő értékekkel való harmonikus kapcsolatot, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a természet, és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését.

Szakkör:

Színjátszó
– a szakkör célja, hogy a gyermekek foglalkozás során felfedezzék arcukat, képességeiket, megismerjék egymást. A színjátszás egy csoportjáték, a közösen eltöltött idő alatt a gyermekek megtanulhatják az együttműködést, egymásra figyelést, megismerkedhetnek az színjátszás világával és megtapasztalhatják a közös alkotás örömét. A színjátszó szakkör tevékenységében a játék, kézségfejlesztő gyakorlatok, érzékelést fejlesztő játékok, mozgásos játékok, relaxáció, népi játékok, éneklés, utánzó jékok kapnak szerepet.
Angol
– az angol szakkor célja a pozitív hozzáállás kialakítása az idegen nyelvhez. Feladata megismertetni a gyermekekkel az angol nyelv alapjait énekek, versek, mondókák, didaktikus és mozgásos játékok formájában. Játékos formában elsajátítanak különféle témájú alapismereteket, bővítik a szőkincsüket, megtanulnak egyszerű fogalmakat, mondatbeli összefüggéseket képek alapján és szituációs játékok segítségével.
Néptánc
A néptánc hat a gyermek lelkivilágára, ami népzenével párosulva egy nagyszerű fejlesztési lehetőség is egyben. A néptánc alkalmával a gyermekek felszabadultan érzik magukat. A szorongásukat, gátlásukat oldja. Komplex módon fejleszti a mozgáskultúrát, ritmusérzéket, figyelemkoncentrációt, szocializáció és erkölcsi normákat. A gyermekek megismerkedhetnek a ritmikus mozgással, a nemzetiségi népi kultúra alapjaival. Mindezt mondókákon, népdalokon, a saját hagyományunk természetes mozgásán alapuló ugrós táncon, valamin számtalan népi gyermekjátékokon keresztül.


RENDEZVÉNYEK:

Heti projekt

no images were found

Heti projekt – A mesék világában


Jelmezbál

no images were found

Hetiprojekt

no images were found

 

Halloween est

no images were found

Idősek napja 

no images were found


Az egészséges életmód hete

no images were found

Heti projekt – közlekedés

no images were found


Első nap az oviban

no images were found