Oznamy


Zapojili sme sa do projektu Smurfit Kappa Štúrovo: „Šikovné ručičky”


Rozlúčkové slávnosti so začiatkom o 10.00 hod.:

18.06.2024 (utorok) – trieda SOVIČKA
19.06.2024 (streda) – trieda TILINKÓ
20.06.2024 (štvrtok) – trieda VČIELKA
21.06.2024 (piatok) – trieda NAPOCSKA
24.06.2024 (pondelok) – trieda LIENKA

 


 

Škola v prírode/Természet ovi

Posledný deň/Utolsó nap

Štvrtý deň/Negyedik nap

Tretí deň/Harmadik nap

Druhý deň/Második nap

Prvý deň/Első nap


Milé mamičky a babičky!

Pozývame Vás na kultúrny program pri príležitosti osláv Dňa matiek so začiatkom o 15.00 hod. v triedach:

07.05.2024 – Bambi, Veverička
09.05.2024 – Napocska
10.05.2024 – Lienka, Tilinkó
13.05.2024 – Sovička
15.05.2024 – Včielka

 Zápis detí do základných škôl sa uskutoční
04. a 05. apríla 2024 od 08.00 hod do 17.00 hod. v priestoroch príslušnej školy.

Zápis do školy sa vzťahuje aj na deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.


 

Rodičovské združenie pre zákonných zástupcov predškolákov s pani učiteľkami so základnej školy slovenskej sa uskutoční
dňa 21.03.2024 o 16.15 hod. v triede Včielka

Rodičovské združenie pre zákonných zástupcov predškolákov s pani učiteľkami so základnej školy maďarskej sa uskutoční
dňa 22.03.2024 o 16.15 hod. v triede NapocskaTriedne rodičovské združenie pre zákonných zástupcov predškolákov ohľadom Školy v prírode

slovenské triedy 11.03.2024 o 16.30 hod. v triede Včielka
maďarské triedy 12.03.2024 o 16.30 hod. v triede TilinkóOznamujeme Vám, že porucha pevnej telefónnej linky bola odstránená.
Od 01.01.2024 môžete volať na telefónne číslo 036/7511 612 alebo mobilný telefón 0910 461 706.
Zo stravy sa vyhlásiť/nahlásiť môžete naďalej cez telefónne číslo 036/7511 612.

Telefónne číslo 036/7511 677 už neexistuje!


Oznamujeme rodičom, že na základe VZN mesta Štúrova č. 9/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Štúrovo, od 01.01.2024 za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa:
a) počas školského roka sumou 20,00  €
b) počas letnej prevádzky / školské prázdniny / sumou 40,00  €


Spokojné a láskou prežité vianočné sviatky, veľa šťastia 
v novom roku

Vám praje kolektív MŠ

 Vianočné programy

Slovenské triedy:
18.12.2023 – Veverička o 15.00 hod.
19.12.2023 – Včielka o 15.00 hod.
20.12.2023 – Lienka, Sovička o 15.00 hod.

Maďarské triedy:
13.12.2023 – Bambi o 15.00 hod.
15.12.2023 – Tilinkó o 15.00 hod.
20.12.2023 – Napocska o 15.00 hod.


OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE MÁME PERIODICKÉ VÝPADKY TELEFÓNNEJ PEVNEJ LINKY: 036/7511612 a 036/7511677.
NEVIEME USKUTOČNIŤ ANI PRIJAŤ HOVORY.

KONTAKTOVAŤ NÁS MÔŽETE NA TEL. ČÍSLE: 0910 461 706 alebo OSOBNE.
O ODSTRÁNENÍ PORUCHY VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.

Ďakujeme za pochopenie


Počas jesenných prázdnin 30.10. a 31.10.2023 bude v prevádzke B pavilón
s dvoma triedami.
Na poschodí v Napocske budú umiestnené deti z maďarských tried
a v triede Veverička na prízemí deti zo slovenských tried.


 

Milé staré mamy a starí otcovia !

Srdečne Vás pozývame pri príležitosti
„MESIACA ÚCTY K STARŠÍM” na tvorenie s Vašimi vnúčatami:

 

17.10.2023 – Veverička o 15.00 hod.
18.10.2023 – Tilinkó o 08.30 hod.
19.10.2023 – Včielka, Sovička o 08.30 hod.
20.10.2023 – Bambi o 15.00 hod
                       Napocska, Lienka o 08.30 hod.

 


Rodičovské združenia:

06.09.2023 o 15.30 hod. – BAMBI
07.09.2023 o 15.30 hod. – VČIELKA
08.09.2023 o 15.30 hod. – VEVERIČKA
11.09.2023 o 15.30 hod. – SOVIČKA
12.09.2023 o 15.30 hod. – NAPOCSKA
13.09.2023 o 15.30 hod. – TILINKÓ
14.09.2023 o 15.30 hod. – LIENKA

 


seperator