Bambi

Triedne učiteľky:

Monika Kajabová Puterová
Mgr. Emília Šándorová
ASAM_5002

 

Trieda: 3 – 4 ročné deti

Počet detí:  16

 

 


AKCIE, PODUJATIA 

Týždeň zdravia